Lời nói đầu:

Chào mừng bạn sử dụng dịch vụ do “EzScore” cung cấp! EzScore (đề cập đến trang web, ứng dụng EzScore và các dịch vụ tương ứng cho khách hàng của EzScore, sau đây gọi là “EzScore” hoặc “chúng tôi”) hoàn toàn nhận thức được tầm quan trọng của thông tin cá nhân đối với bạn, và chúng tôi luôn nghiêm túc cam kết bảo vệ thông tin cá nhân và sự riêng tư của người dùng (sau đây gọi chung là “người dùng” hoặc “bạn”) sử dụng sản phẩm và dịch vụ của EzScore. Khi bạn sử dụng EzScore, chúng tôi có thể sẽ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân về bạn. Chúng tôi hy vọng sẽ giải thích cho bạn những vấn đề liên quan như quy tắc xử lư tương ứng của chúng tôi khi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân có liên quan của bạn thông qua “Chính sách bảo mật của EzScore” (sau đây gọi là “Chính sách này”), để bảo vệ tốt hơn quyền lợi của bạn.

Nhắc nhở đặc biệt:

Trước khi sử dụng EzScore, vui ḷng đọc kỹ (trẻ vị thành niên phải có người giám hộ đọc cùng) và hiểu rơ chính sách này (đặc biệt là nội dung được in đậm hoặc gạch chân) để có lựa chọn phù hợp. Khi bạn đồng ư với chính sách này, nghĩa là bạn đồng ư rằng chúng tôi sẽ xử lư thông tin cá nhân có liên quan của bạn theo chính sách này. Bạn không nên sử dụng EzScore trừ khi bạn đă đọc và chấp nhận tất cả các điều khoản của chính sách này.

Chính sách này áp dụng cho EzScore, người dùng dưới 14 tuổi, đồng thời áp dụng chính sách này và “Quy tắc và những điều người giám hộ cần biết về bảo vệ thông tin cá nhân dành cho trẻ em của EzScore ” (xem Phụ lục 1). Nếu có bất kỳ sự mâu thuẫn nào giữa chính sách này và ” Quy tắc và những điều người giám hộ cần biết về bảo vệ thông tin cá nhân dành cho trẻ em của EzScore ” và các điều khoản tương tự trong “Điều khoản dịch vụ của EzScore“, th́ chính sách này sẽ được ưu tiên áp dụng. Nếu một dịch vụ nào đó do chúng tôi cung cấp không áp dụng chính sách này, dịch vụ đó sẽ loại trừ rơ ràng việc áp dụng chính sách này theo cách thích hợp.

Sau khi đọc chính sách này, nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách này hoặc các vấn đề liên quan đến chính sách này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi thông qua các kênh phản hồi được liệt kê trong phần “Cách liên hệ với chúng tôi” của chính sách này và chúng tôi sẽ cố gắng trả lời bạn ngay khi có thể.

Chính sách này sẽ giúp bạn hiểu những nội dung sau:

1. Cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân

2. Cách chúng tôi sử dụng cookie hoặc các công nghệ tương tự

3. Thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể chia sẻ, chuyển nhượng và tiết lộ

4. Chúng tôi lưu trữ và bảo vệ thông tin cá nhân như thế nào

5. Cách quản lư thông tin cá nhân của bạn

6. Dịch vụ của bên thứ ba

7. Bảo vệ trẻ vị thành niên

8. Sửa đổi và Thông báo

1. Cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn chủ yếu để bạn và những người dùng khác có thể sử dụng EzScore một cách dễ dàng hơn và hài ḷng hơn. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp cho tất cả người dùng Internet trải nghiệm trực tuyến an toàn, vui vẻ và mang tính giáo dục. Các thông tin cá nhân này giúp chúng tôi đạt được mục tiêu này.

1. Chúng tôi sẽ thu thập và lấy thông tin cá nhân của bạn thông qua các phương tiện sau:

1.1. Thông tin bạn cung cấp. Ví dụ:

1.1.1. Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi khi bạn đăng kư tài khoản EzScore hoặc sử dụng EzScore;

1.1.2. Thông tin được chia sẻ mà bạn cung cấp cho bên thứ ba thông qua EzScore, và thông tin được lưu trữ khi bạn sử dụng EzScore.

Xin lưu ư rằng nếu bạn tiết lộ thông tin của ḿnh trong thông tin bạn tải lên hoặc đăng ở các khu vực công cộng của dịch vụ EzScore hiển thị cho người dùng khác và trong phản hồi của bạn đối với thông tin do người khác tải lên hoặc đăng tải, những thông tin đó có thể bị người khác thu thập và sử dụng. Khi bạn biết thông tin của ḿnh bị người khác thu thập hoặc sử dụng không đúng cách, bạn có thể liên hệ với chúng tôi thông qua các kênh phản hồi được liệt kê trong phần “Cách liên hệ với chúng tôi” của chính sách này.

1.2. Thông tin của bạn được chia sẻ bởi các bên thứ ba. Đó là thông tin chia sẻ về bạn do bên thứ ba cung cấp khi họ sử dụng EzScore.

1.3. Thông tin của bạn do chúng tôi thu được. Khi bạn sử dụng EzScore, các thông tin chúng tôi thu thập, tổng hợp và ghi lại như thông tin nhật kư, thông tin vị trí, thông tin thiết bị.

2. Chúng tôi thu thập và sử dụng các loại thông tin cá nhân sau đây của bạn cho các mục đích sau:

Bạn hiểu và đồng ư rằng, chúng tôi hy vọng sẽ cung cấp cho bạn những sản phẩm và dịch vụ hoàn hảo, v́ vậy chúng tôi sẽ không ngừng cải tiến các sản phẩm và dịch vụ của ḿnh, có nghĩa là cùng với việc lặp lại, mở rộng và nâng cấp các sản phẩm và dịch vụ, chúng tôi có thể thường xuyên đưa ra các dịch vụ hoặc chức năng kinh doanh mới hoặc phân chia lại chức năng kinh doanh, và có thể yêu cầu thu thập thông tin cá nhân mới hoặc thay đổi mục đích hoặc phương pháp sử dụng thông tin cá nhân. Nếu chúng tôi muốn sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích khác không được quy định trong chính sách này hoặc thu thập thêm thông tin cá nhân không được đề cập trong chính sách này, chúng tôi sẽ hỏi sự đồng ư của bạn thông qua lời nhắc nhở trên giao diện, quy tŕnh tương tác, thông báo trên trang web hoặc các phương thức khác theo quy định của pháp luật. Trong quá tŕnh này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi thông qua các kênh phản hồi được liệt kê trong phần “Cách liên hệ với chúng tôi” của chính sách này và chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian sớm nhất.

2.1. Giúp bạn hoàn thành đăng kư và đăng nhập

Để tiện cho việc chúng tôi cung cấp cho bạn các dịch vụ liên tục và ổn định cũng như đảm bảo tính bảo mật khi bạn sử dụng dịch vụ EzScore, chúng tôi cần bạn cung cấp các thông tin đăng kư hoặc đăng nhập cơ bản, bao gồm số điện thoại di động, địa chỉ email và tên tài khoản, tên người dùng và mật khẩu. Nếu bạn chỉ có nhu cầu xem qua, chia sẻ và t́m đọc các dịch vụ nội dung phân tích bóng đá, bạn không cần phải đăng kư hoặc đăng nhập và cung cấp các thông tin trên.

Nếu bạn cung cấp thông tin bổ sung sau đây sẽ giúp chúng tôi cung cấp cho bạn trải nghiệm dịch vụ tốt hơn: biệt danh, giới tính, ảnh đại diện, ngày sinh của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn không cung cấp những thông tin này cũng không ảnh hưởng đến việc bạn sử dụng các chức năng cơ bản của EzScore.

2.2. Duy tŕ hoạt động b́nh thường của các chức năng cơ bản

Trong quá tŕnh bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, để cung cấp cho bạn các dịch vụ xem qua, chia sẻ và t́m đọc các dịch vụ nội dung phân tích bóng đá, cũng như hiển thị giao diện phù hợp hơn với nhu cầu của bạn, hiểu tính phù hợp của sản phẩm, xác định trạng thái tài khoản bất thường và đảm bảo đường truyền và an toàn vận hành của các dịch vụ của EzScore. Để duy tŕ hoạt động b́nh thường của các chức năng cơ bản nói trên, chúng tôi có thể sẽ trực tiếp hoặc gián tiếp thu thập, lưu trữ và liên kết thông tin về các dịch vụ bạn sử dụng và cách bạn sử dụng chúng, bao gồm:

(1) Thông tin nhật kư: Khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi hoặc sản phẩm hoặc dịch vụ khách hàng cung cấp, chúng tôi sẽ tự động thu thập t́nh trạng sử dụng chi tiết của bạn đối với các dịch vụ của chúng tôi và lưu chúng dưới dạng nhật kư đường truyền có liên quan. Ví dụ: tài khoản đăng nhập, nội dung được lọc, địa chỉ IP, loại tŕnh duyệt, nhà cung cấp viễn thông, môi trường mạng, ngôn ngữ sử dụng, ngày giờ truy cập và lịch sử lướt web, theo dơi, yêu thích và chia sẻ của bạn.

(2) Thông tin thiết bị: Chúng tôi có thể nhận và ghi lại thông tin liên quan đến thiết bị mà bạn sử dụng theo các quyền cụ thể mà bạn cấp trong quá tŕnh cài đặt và sử dụng phần mềm. Ví dụ: loại thiết bị, hệ điều hành và phiên bản, phiên bản khách hàng, độ phân giải của thiết bị, cài đặt thiết bị, số nhận dạng thiết bị (thông tin IMEI / AndroidID / IDFA / OpenUDID / GUID / thẻ SIM IMSI), tên gói, thông tin tính năng phần mềm và phần cứng, thông tin về vị trí của thiết bị (ví dụ: địa chỉ IP, các điểm truy cập WLAN có thể cung cấp thông tin liên quan, vị trí). Để thu thập thông tin thiết bị cá nhân cơ bản ở trên, chúng tôi sẽ xin phép truy cập quyền thông tin thiết bị của bạn. Chúng tôi thu thập các thông tin này để cung cấp cho bạn các dịch vụ cơ bản và các chức năng cơ bản của chúng tôi. Nếu bạn từ chối cung cấp các quyền trên, bạn có thể không có thể sử dụng dịch vụ EzScore.

Xin lưu ư rằng thông tin thiết bị cá nhân và thông tin nhật kư là thông tin không thể xác định một cá nhân cụ thể. Nếu chúng tôi kết hợp thông tin phi cá nhân đó với thông tin khác để xác định một cá nhân cụ thể hoặc sử dụng kết hợp với thông tin cá nhân, th́ trong quá tŕnh sử dụng kết hợp thông tin phi cá nhân đó sẽ được coi là thông tin cá nhân, trừ khi được bạn cho phép hoặc trừ khi có quy định khác theo luật và quy định, chúng tôi sẽ ẩn chúng đi và mă hóa những thông tin cá nhân đó. Trong quá tŕnh sử dụng kết hợp, thông tin này sẽ được xử lư và bảo vệ như thông tin cá nhân của bạn theo chính sách này.

2.3. Cung cấp cho bạn các dịch vụ tương tác và xuất bản

Khi bạn sử dụng EzScore, tải lên hoặc đăng thông tin và tham gia vào các hành vi tương tác liên quan (chẳng hạn như đăng nội dung tṛ chuyện), chúng tôi sẽ thu thập thông tin bạn tải lên, đăng hoặc h́nh thành, đồng thời sử dụng biệt danh, ảnh đại diện và bài đăng của bạn để hiển thị.

Xin lưu ư rằng thông tin bạn đăng công khai có thể chứa thông tin cá nhân của bạn hoặc thông tin nhạy cảm cá nhân, vui ḷng cân nhắc kỹ trước khi xuất bản. Nếu thông tin bạn đăng liên quan đến thông tin cá nhân của người khác, bạn nên được sự đồng ư của người khác trước khi đăng.

2.4. Cung cấp cho bạn dịch vụ chăm sóc khách hàng hoặc các chức năng phản hồi người dùng khác

Khi bạn liên hệ với chăm sóc khách hàng của chúng tôi hoặc sử dụng các chức năng phản hồi của người dùng khác (chẳng hạn như đưa ra đề nghị bán hàng và hậu măi, khiếu nại hoặc đề xuất bảo vệ thông tin cá nhân, các khiếu nại và nhu cầu khác của khách hàng), chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân cần thiết để phối hợp và xác minh danh tính người dùng của bạn để bảo vệ tài khoản và bảo mật hệ thống của bạn. Chúng tôi cũng có thể lưu các phương thức liên hệ của bạn (các phương thức liên hệ mà bạn sử dụng khi liên hệ với chúng tôi hoặc các phương thức liên hệ khác mà bạn chủ động cung cấp khi liên hệ với chúng tôi), hồ sơ và nội dung các cuộc liên lạc, cuộc gọi của bạn với chúng tôi, và các thông tin cần thiết khác có liên quan đến nhu cầu của bạn. Để tiện liên hệ với bạn hoặc giúp bạn giải quyết vấn đề, hoặc ghi lại các giải pháp và kết quả của các vấn đề liên quan.

2.5. Thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi thu thập gián tiếp:

Dựa trên dịch vụ EzScore bạn chọn sử dụng, chúng tôi có thể lấy thông tin cá nhân có liên quan từ các công ty liên kết và đối tác bên thứ ba mà bạn cho phép chia sẻ. Ví dụ: khi bạn sử dụng tài khoản của nền tảng bên thứ ba để đăng nhập vào dịch vụ EzScore, chúng tôi sẽ lấy thông tin liên quan theo tài khoản của bên thứ ba theo ủy quyền của bạn (bao gồm: tên người dùng, biệt danh, ảnh đại diện, cụ thể tùy thuộc vào nội dung bạn cấp quyền). Và sau khi bạn đồng ư với Chính sách bảo mật này, liên kết tài khoản bên thứ ba của bạn với tài khoản EzScore của bạn, để bạn có thể đăng nhập và sử dụng EzScore trực tiếp thông qua tài khoản của bên thứ ba. Chúng tôi sẽ thu thập và sử dụng thông tin của bạn trên cơ sở rằng chúng tôi tuân thủ các luật và quy định có liên quan, cũng như theo thỏa thuận với các công ty liên kết hoặc đối tác bên thứ ba, và trên cơ sở chúng tôi tin rằng các nguồn thông tin do họ cung cấp là hợp pháp.

2.6. Cung cấp cho bạn sự bảo mật

Để cải thiện tính bảo mật khi bạn sử dụng các dịch vụ do chúng tôi và các công ty liên kết và đối tác của chúng tôi cung cấp, để bảo vệ sự an toàn của bạn hoặc người dùng khác hoặc tài sản cá nhân của công chúng khỏi bị xâm phạm, và để pḥng tránh tốt hơn các trang web lừa đảo, gian lận, lỗ hổng mạng, vi rút máy tính, và các cuộc tấn công mạng, xâm nhập mạng và các rủi ro bảo mật khác. Đồng thời xác định chính xác hơn các hành vi vi phạm luật và quy định hoặc các quy tắc thỏa thuận liên quan đến EzScore. Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng hoặc tích hợp thông tin tài khoản của bạn, thông tin giao dịch, thông tin thiết bị, thông tin nhật kư và các thông tin chia sẻ mà các công ty liên kết và đối tác của chúng tôi đă được bạn cho phép hoặc theo quy định của pháp luật, để đánh giá toàn diện về tài khoản của bạn và rủi ro giao dịch của bạn và thực hiện xác minh danh tính, kiểm tra và pḥng tránh các sự cố bảo mật, đồng thời thực hiện các biện pháp ghi chép, kiểm toán, phân tích và xử lư cần thiết.

2.7. Bạn hiểu và đồng ư rằng một số dịch vụ riêng lẻ có thể yêu cầu bạn bật các quyền truy cập cụ thể trên thiết bị của bạn để thu thập và sử dụng thông tin liên quan đến các quyền này. Ví dụ:

(1) Sau khi bạn cho phép truy cập album ảnh hoặc máy ảnh (camera), bạn có thể tải lên, chụp ảnh hoặc ảnh hoặc video, để thực hiện các chức năng như tải ảnh đại diện lên hoặc liên lạc với chăm sóc khách hàng để cung cấp bằng chứng;

(2) Sau khi bạn cho phép truy cập micro và các quyền liên quan âm thanh, bạn có thể sử dụng chức năng tin nhắn thoại để liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng, v.v.;

Khi bạn cần tắt cấp quyền truy cập cho các chức năng này, hầu hết các thiết bị di động sẽ hỗ trợ nhu cầu này của bạn. Để biết các phương pháp cụ thể, vui ḷng tham khảo hoặc liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ hoặc nhà sản xuất thiết bị di động của bạn. Xin lưu ư rằng khi bạn mở bất kỳ quyền nào, nghĩa là bạn cho phép chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin liên quan để cung cấp cho bạn các dịch vụ tương ứng. Một khi bạn tắt bất kỳ cấp quyền truy cập nào nghĩa là bạn hủy bỏ ủy quyền, chúng tôi sẽ không thể tiếp tục thu thập và sử dụng thông tin liên quan dựa trên quyền hạn tương ứng, và cùng không thể cung cấp cho bạn dịch vụ tương ứng với các quyền hạn đó. Tuy nhiên, quyết định đóng quyền truy cập của bạn sẽ không ảnh hưởng đến việc thu thập và sử dụng thông tin trước đó dựa trên sự cho phép của bạn.

2.8. Các trường hợp ngoại lệ đối với ủy quyền và đồng ư

Tuy nhiên, theo luật và quy định có liên quan, việc thu thập thông tin cá nhân của bạn không cần ủy quyền và đồng ư của bạn trong các trường hợp sau:

(1) Liên quan trực tiếp đến an toàn quốc gia, an ninh quốc pḥng;

(2) Liên quan trực tiếp đến an toàn công cộng, sức khỏe cộng đồng và lợi ích công cộng chính;

(3) Liên quan trực tiếp đến hoạt động điều tra, kiện tụng, xét xử và phán quyết thi hành án h́nh sự;

(4) Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính như tính mạng, tài sản của bạn hoặc người khác nhưng lại rất  khó được sự đồng ư của chủ thể;

(5) Thông tin cá nhân thu thập được là những thông tin mà bạn tự công khai với công chúng;

(6) Kư và thực hiện hợp đồng cần thiết dựa theo yêu cầu của bạn;

(7) Thu thập thông tin cá nhân được tiết lộ công khai một cách hợp pháp, chẳng hạn như các báo cáo tin tức pháp luật, công bố thông tin của chính phủ;

(8) Cần thiết để duy tŕ hoạt động an toàn và ổn định của EzScore, chẳng hạn như phát hiện và xử lư các lỗi của sản phẩm hoặc dịch vụ;

(9) Cần thiết để thực hiện khai thác các bản tin hợp pháp;

(10) Cần thiết để nghiên cứu thống kê khai thác lợi ích công cộng hoặc nghiên cứu học thuật, và khi cung cấp nghiên cứu học thuật hoặc kết quả mô tả ra bên ngoài, tiến hành khử nhận dạng thông tin chứa trong kết quả;

(11) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

2.9. Nhắc nhở về thông tin cá nhân nhạy cảm

Thông tin cá nhân nhạy cảm là thông tin cá nhân khi bị ṛ rỉ, cung cấp bất hợp pháp hoặc bị lạm dụng có thể gây nguy hiểm cho sự an toàn của cá nhân và tài sản, dễ dẫn đến tổn hại đến danh tiếng cá nhân, sức khỏe thể chất và tinh thần hoặc bị phân biệt đối xử. Thông tin cá nhân ở trên do bạn cung cấp hoặc do chúng tôi thu thập có thể chứa thông tin cá nhân nhạy cảm của bạn, chẳng hạn như số tài khoản ngân hàng và thông tin giao dịch. Hăy cẩn thận và chú ư đến thông tin cá nhân nhạy cảm, bạn đồng ư rằng chúng tôi có thể xử lư thông tin cá nhân nhạy cảm của bạn theo các mục đích và phương pháp được mô tả trong Chính sách bảo mật này.

1. Cách chúng tôi sử dụng COOKIES hoặc các công nghệ tương tự

Chúng tôi hoặc các đối tác bên thứ ba của chúng tôi có thể lấy và sử dụng thông tin cá nhân của bạn thông qua COOKIES hoặc các công nghệ tương tự, và lưu trữ những thông tin đó dưới dạng thông tin nhật kư.

Bằng cách sử dụng COOKIES, chúng tôi cung cấp cho người dùng trải nghiệm web đơn giản và đầy tính cá nhân hóa. Mỗi COOKIES là một lượng nhỏ dữ liệu được gửi đến tŕnh duyệt của bạn từ máy chủ web và được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của bạn. Chúng tôi sử dụng COOKIES v́ lợi ích người dùng đó. Ví dụ: để làm cho quá tŕnh đăng nhập EzScore nhanh hơn, bạn có thể chọn lưu trữ tên người dùng của ḿnh trong một COOKIES. Điều này sẽ giúp bạn đăng nhập vào các dịch vụ của EzScore dễ dàng và nhanh chóng hơn trong lần tiếp theo. COOKIES có thể giúp chúng tôi xác định các trang và nội dung bạn liên kết, thời gian bạn dành cho EzScore và dịch vụ EzScore mà bạn chọn.

COOKIES cho phép chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn, nhanh hơn và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên EzScore. Tuy nhiên, bạn nên có thể kiểm soát xem tŕnh duyệt của ḿnh có chấp nhận COOKIES hay không và bằng cách nào. Vui ḷng tham khảo tài liệu đi kèm với tŕnh duyệt của bạn để biết thêm thông tin về điều này.

Chúng tôi và các đối tác bên thứ ba có thể thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn thông qua COOKIES hoặc các công nghệ tương tự và lưu trữ những thông tin đó.

Chúng tôi sử dụng COOKIES hoặc các công nghệ tương tự của riêng ḿnh, có thể được sử dụng cho các mục đích sau:

1. Ghi nhớ danh tính của bạn. Ví dụ: COOKIES hoặc các công nghệ tương tự giúp chúng tôi xác định bạn là người dùng đă đăng kư của chúng tôi hoặc lưu các sở thích hoặc thông tin khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi;

2. Phân tích t́nh h́nh bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có thể sử dụng COOKIES hoặc các công nghệ tương tự để hiểu bạn sử dụngEzScorecho những hoạt động nào hoặc những dịch vụ nào phổ biến nhất;

Bạn có thể từ chối hoặc quản lư COOKIES thông qua tŕnh duyệt hoặc cơ chế lựa chọn của người dùng. Tuy nhiên, xin lưu ư rằng nếu bạn tắt COOKIES, chúng tôi có thể không thể cung cấp cho bạn trải nghiệm dịch vụ tốt nhất và một số dịch vụ cũng có thể không hoạt động b́nh thường.

III. Thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể chia sẻ, chuyển nhượng hoặc tiết lộ

1. Chia sẻ

Chúng tôi rất coi trọng việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào ngoài chúng tôi mà không có sự đồng ư của bạn, ngoại trừ các trường hợp sau:

1.1. Các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho bạn. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các đối tác và các bên thứ ba khác để đạt được các chức năng cốt lơi mà bạn cần hoặc cung cấp các dịch vụ bạn cần. Ví dụ: các đối tác cung cấp dịch vụ dữ liệu (bao gồm giám sát quảng cáo trực tuyến, thống kê dữ liệu, phân tích dữ liệu);

1.2. Chia sẻ với các bên thứ ba như đối tác ủy thác cho chúng tôi thực hiện quảng cáo, mục đích là để các bên ủy thác này hiểu được mức độ phủ sóng và hiệu quả của quảng cáo. Ví dụ: chúng tôi có thể cho các bên ủy thác này biết có bao nhiêu người đă xem thông tin quảng cáo của họ hoặc mua sản phẩm của bên ủy thác sau khi thấy các thông tin này hoặc cung cấp cho họ thông tin thống kê không thể nhận dạng cá nhân để giúp họ hiểu đối tượng hoặc khách hàng của họ.

1.3. Chia sẻ cần thiết với các bên liên quan. Để chúng tôi cung cấp cho bạn các dịch vụ nhất quán dựa trên một hệ thống tài khoản thống nhất, để tiện cho bạn quản lư thống nhất, hệ thống đảm bảo và an toàn tài khoản. Thông tin cá nhân của bạn có thể sẽ được chia sẻ giữa chúng tôi và các công ty liên kết của chúng tôi khi cần thiết;

1.4. Để duy tŕ và cải thiện dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các đối tác và các bên thứ ba khác để giúp chúng tôi cung cấp cho bạn các dịch vụ mang tính trọng tâm hơn và cải tiến hơn, chẳng hạn như các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông thay mặt chúng tôi gửi email hoặc đẩy thông báo;

1.5. Để đạt được các mục đích khác được mô tả trong phần “Cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân” tại Điều 1 của chính sách này;

1.6. Để thực hiện các nghĩa vụ và quyền lợi của chúng tôi trong chính sách này hoặc trong các thỏa thuận khác đă đạt được giữa chúng tôi và bạn;

1.7. Trong phạm vi luật pháp và quy định cho phép, để tuân thủ pháp luật, bảo vệ chúng tôi và các công ty liên kết hoặc đối tác của chúng tôi, bạn hoặc những người dùng EzScore khác hoặc lợi ích xă hội công cộng, tài sản hoặc sự an toàn khỏi bị thiệt hại, chẳng hạn như để ngăn chặn gian lận và các hoạt động bất hợp pháp khác, và giảm thiểu rủi ro tín dụng, chúng tôi có thể trao đổi thông tin với các công ty và tổ chức khác. Tuy nhiên, điều này không bao gồm vi phạm cam kết trong chính sách này như buôn bán, cho thuê, chia sẻ hoặc tiết lộ thông tin theo cách khác để thu lợi.

1.8. Hỗ trợ bạn xử lư các tranh chấp giữa bạn và người khác theo nhu cầu chính đáng của bạn;

1.9. Cung cấp thông tin cá nhân của bạn theo yêu cầu hợp pháp của người giám hộ của bạn;

1.10. Được cung cấp theo thỏa thuận dịch vụ đă kư với bạn (bao gồm thỏa thuận điện tử được kư trực tuyến và các quy tắc nền tảng tương ứng) hoặc các văn bản pháp lư khác quy định;

1.11. Cung cấp dựa trên nghiên cứu học thuật;

1.12. Cung cấp dựa trên lợi ích xă hội và công cộng phù hợp với pháp luật và các quy định.

Chúng tôi sẽ chỉ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích hợp pháp, chính đáng, cần thiết, cụ thể và rơ ràng. Chúng tôi sẽ kư các thỏa thuận bảo mật nghiêm ngặt với các công ty, tổ chức và cá nhân mà chúng tôi chia sẻ thông tin, yêu cầu họ xử lư thông tin theo hướng dẫn của chúng tôi, chính sách này và mọi biện pháp bảo mật và an toàn có liên quan khác.

2. Chuyển nhượng

1. Tùy theo sự phát triển kinh doanh của chúng tôi, chúng tôi có thể tiến hành sáp nhập, mua lại, chuyển nhượng tài sản hoặc các giao dịch tương tự, mà thông tin cá nhân của bạn có thể được chuyển giao như một phần của các giao dịch đó. Chúng tôi sẽ yêu cầu các công ty và tổ chức mới nắm giữ thông tin cá nhân của bạn tiếp tục chịu sự ràng buộc bởi chính sách này, nếu không, chúng tôi sẽ yêu cầu các công ty và tổ chức đó trưng cầu sự cho phép và đồng ư của bạn một lần nữa.

2. Sau khi nhận được sự đồng ư rơ ràng của bạn, chúng tôi sẽ chuyển thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba.

3. Tiết lộ

Chúng tôi sẽ chỉ tiết lộ thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp sau và trên cơ sở thực hiện các biện pháp bảo mật phù hợp tiêu chuẩn ngành:

3.1. Theo nhu cầu của bạn, tiết lộ thông tin cá nhân mà bạn chỉ định theo phương thức tiết lộ mà bạn hoàn toàn đồng ư;

3.2. Khi cần cung cấp thông tin cá nhân của bạn theo yêu cầu của luật pháp, quy định, cơ quan thực thi pháp luật hành chính bắt buộc hoặc yêu cầu tư pháp, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn theo loại thông tin được yêu cầu và phương thức tiết lộ. Trên cơ sở tuân thủ luật pháp và quy định, khi chúng tôi nhận được yêu cầu tiết lộ thông tin nêu trên, chúng tôi sẽ yêu cầu người nhận phải cung cấp các văn bản pháp lư tương ứng, chẳng hạn như giấy triệu tập hoặc thư mời điều tra. Chúng tôi đảm bảo tính minh bạch nhất có thể về thông tin mà chúng tôi được yêu cầu cung cấp, trong phạm vi pháp luật cho phép. Tất cả các yêu cầu đều được xem xét cẩn thận để đảm bảo chúng có cơ sở hợp pháp và chỉ giới hạn ở dữ liệu mà cơ quan thực thi pháp luật có quyền thu thập hợp pháp cho các mục đích điều tra cụ thể.

4. Các trường hợp ngoại lệ cần được cho phép và đồng ư trước khi chia sẻ, chuyển nhượng và tiết lộ thông tin

Trong các trường hợp sau, việc chia sẻ, chuyển nhượng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn không cần có sự cho phép và đồng ư trước của bạn:

1.1. Liên quan trực tiếp đến an ninh quốc gia, an ninh quốc pḥng;

1.2. Những việc liên quan trực tiếp đến an ninh công cộng, sức khoẻ cộng đồng và lợi ích cộng đồng lớn;

1.3. Những người liên quan trực tiếp đến công tác điều tra, tố tụng, xét xử và thi hành án h́nh sự;

1.4. Để bảo vệ lợi ích hợp pháp như tính mạng, tài sản cá nhân của bạn hoặc của người khác mà khó được sự đồng ư của chủ thể;

1.5. Thông tin do chính bạn công khai cho công chúng;

1.6. Thu thập thông tin từ các thông tin được tiết lộ công khai một cách hợp pháp, chẳng hạn như các bản tin pháp luật, công bố thông tin của chính phủ và các kênh khác.

1.7. Liên quan đến việc chúng tôi thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

Theo quy định của pháp luật, việc chia sẻ, chuyển nhượng và tiết lộ thông tin cá nhân đă được khử nhận dạng và đảm bảo rằng người nhận dữ liệu không thể khôi phục và xác định lại đối tượng của thông tin, các hành vi chia sẻ, chuyển nhượng và công khai tiết lộ ra bên ngời các thông tin không thuộc thông tin cá nhân, việc lưu trữ và xử lư đối với loại dữ liệu này sẽ không cần thông báo và có được sự đồng ư của bạn.

1. Cách chúng tôi lưu trữ và bảo vệ thông tin cá nhân

2. Lưu trữ thông tin cá nhân

Trừ khi pháp luật, quy định hoặc cơ quan quản lư có quy định khác, chúng tôi sẽ chỉ lưu trữ thông tin cá nhân của bạn trong khoảng thời gian ngắn nhất cần thiết cho các mục đích được mô tả trong chính sách này. Nếu chúng tôi chấm dứt dịch vụ hoặc hoạt động, chúng tôi sẽ ngay lập tức ngừng thu thập thông tin cá nhân của bạn, đồng thời, chúng tôi sẽ tuân thủ các luật và quy định liên quan để thông báo trước cho bạn, đồng thời xóa hoặc ẩn danh thông tin cá nhân của bạn sau khi chấm dứt dịch vụ hoặc hoạt động, trừ khi có quy định khác bởi pháp luật hoặc cơ quan quản lư.

Thông tin cá nhân được thu thập và tạo ra trong quá tŕnh hoạt động của chúng tôi trong lănh thổ nước Cộng ḥa xă hội chủ nghĩa Việt Nam được lưu trữ trong lănh thổ Việt Nam, trừ các trường hợp sau:

1.1. Có quy định rơ ràng trong luật và các quy định;

1.2. Nhận được sự cho phép và đồng ư của bạn;

1.3. Dịch vụ EzScore bạn sử dụng liên quan đến xuyên biên giới và chúng tôi cần cung cấp thông tin cá nhân của bạn ra ngoài lănh thổ.

Để đối phó với các t́nh huống trên, chúng tôi sẽ đảm bảo thực hiện theo luật và quy định của quốc gia và các quy định của cơ quan quản lư có liên quan, đồng thời cung cấp sự bảo vệ thích hợp cho thông tin cá nhân của bạn.

2. Bảo vệ thông tin cá nhân

Chúng tôi rất coi trọng vấn đề bảo mật thông tin, thiết lập một đội ngũ bảo mật chuyên dụng và thực hiện mọi biện pháp hợp lư có thể thực hiện được để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

2.1. Các biện pháp kỹ thuật bảo mật dữ liệu

Chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp bảo vệ an ninh theo tiêu chuẩn ngành, bao gồm việc thiết lập quy phạm chế độ, kỹ thuật an toàn một cách hợp lư để ngăn thông tin cá nhân của bạn bị truy cập, sử dụng và sửa đổi mà không được phép cũng như tránh làm hỏng hoặc mất dữ liệu.

Các dịch vụ của chúng tôi áp dụng nhiều công nghệ mă hóa khác nhau. Ví dụ: trong một số dịch vụ EzScore, chúng tôi sẽ sử dụng công nghệ mă hóa (chẳng hạn như SSL) để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, áp dụng công nghệ mă hóa để mă hóa và lưu trữ thông tin cá nhân của bạn, đồng thời cô lập thông tin đó bằng công nghệ cô lập.

Khi sử dụng thông tin cá nhân, chẳng hạn như hiển thị thông tin và tính toán liên kết thông tin, chúng tôi sẽ sử dụng nhiều công nghệ che dấu dữ liệu (data masking) để tăng cường tính bảo mật của thông tin đang sử dụng.

Chúng tôi cũng sẽ sử dụng công nghệ kiểm soát truy cập dữ liệu nghiêm ngặt và xác thực đa yếu tố để bảo vệ thông tin cá nhân và ngăn chặn dữ liệu bị sử dụng bất hợp pháp.

2.2. Các biện pháp bảo mật khác mà chúng tôi thực hiện để bảo vệ thông tin cá nhân

Chúng tôi có một hệ thống quản lư bảo mật dữ liệu hàng đầu trong ngành với phương châm lấy dữ liệu là cốt lơi, và hệ thống quản lư an toàn dữ liệu xung quanh ṿng đời dữ liệu, giúp cải thiện tính bảo mật của toàn bộ hệ thống từ nhiều khía cạnh như tổ chức xây dựng, thiết kế hệ thống, quản lư nhân sự và công nghệ sản phẩm. Chúng tôi quản lư và điều chỉnh việc lưu trữ và sử dụng thông tin cá nhân bằng cách thiết lập hệ thống phân loại và phân cấp dữ liệu, quy cách quản lư bảo mật dữ liệu và quy cách phát triển bảo mật dữ liệu.

Chúng tôi kiểm soát bảo mật toàn diện đối với dữ liệu thông qua các thỏa thuận bảo mật người tiếp xúc thông tin, cơ chế giám sát và kiểm toán.

Chúng tôi cũng tiến hành các khóa đào tạo về bảo mật và quyền riêng tư để nâng cao nhận thức về bảo mật của nhân viên và nhận thức về các chính sách bảo vệ thông tin cá nhân và các thủ tục liên quan.

2.3. Chúng tôi chỉ cho phép những nhân viên và đối tác cần biết thông tin này truy cập thông tin cá nhân của bạn, đồng thời thiết lập cơ chế giám sát và kiểm soát truy cập chặt chẽ cho mục đích này. Chúng tôi cũng yêu cầu tất cả nhân viên có thể có quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn phải thực hiện các nghĩa vụ bảo mật tương ứng. Nếu không thể thực hiện các nghĩa vụ này có thể dẫn đến truy cứu trách nhiệm pháp lư hoặc chấm dứt quan hệ đối tác vớiEzScore.

2.4. Internet không phải là một môi trường an toàn tuyệt đối và không thể xác định được liệu giao tiếp với những người dùng khác như qua email, tin nhắn tức thời, phần mềm xă hội hoặc phần mềm dịch vụ khác có được mă hóa hoàn toàn hay không. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng mật khẩu phức tạp khi sử dụng các công cụ này và chú ư giữ an toàn cho thông tin của bạn. Khi liên lạc hoặc mua hàng hóa và dịch vụ với bên thứ ba thông qua dịch vụEzScore, bạn không thể tránh được việc sẽ tiết lộ thông tin của ḿnh cho bên đối tác giao dịch hoặc đối tác giao dịch tiềm năng, chẳng hạn như thông tin liên hệ hoặc địa chỉ bưu điện. Hăy bảo vệ thông tin của bạn một cách hợp lư và chỉ cung cấp cho người khác khi cần thiết.

2.5. Môi trường Internet không an toàn 100%, và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo hoặc đảm bảo tính bảo mật của thông tin cá nhân mà bạn gửi cho chúng tôi. Nếu cơ sở vật chất, kỹ thuật hoặc bảo vệ quản lư của chúng tôi bị hư hỏng, dẫn đến truy cập trái phép, tiết lộ công khai, giả mạo hoặc phá hủy thông tin cá nhân, dẫn đến thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của bạn, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm pháp lư tương ứng.

2.6. Xử lư sự cố bảo mật

Để đối phó với các nguy cơ ṛ rỉ, hư hỏng và mất mát thông tin cá nhân có thể xảy ra, chúng tôi đă xây dựng một số hệ thống để làm rơ các tiêu chuẩn phân loại và phân cấp của các sự cố bảo mật và lỗ hổng bảo mật và các quy tŕnh xử lư tương ứng. Chúng tôi cũng đă thành lập một nhóm ứng phó khẩn cấp cho các sự cố bảo mật. Theo yêu cầu về yêu cầu quy phạm xử lư sự cố bảo mật, chúng tôi đă đưa ra các kế hoạch bảo mật cho các sự cố an ninh khác nhau để ngăn chặn tổn thất, phân tích, định vị, xây dựng các biện pháp khắc phục và hợp tác với các bộ phận liên quan để truy xuất nguồn gốc và tấn công. Chúng tôi cũng thường xuyên tổ chức đào tạo nội bộ và diễn tập khẩn cấp để cho phép các nhân viên liên quan của chúng tôi nắm vững các chiến lược và quy tŕnh ứng phó khẩn cấp tương ứng.

Trong trường hợp không may xảy ra sự cố bảo mật thông tin, chúng tôi sẽ nhanh chóng thông báo cho bạn theo các yêu cầu của pháp luật và quy định: t́nh h́nh cơ bản và tác động có thể xảy ra của sự cố bảo mật, các biện pháp xử lư chúng tôi đă hoặc sẽ thực hiện và các đề xuất để bạn có thể chủ động pḥng tránh và giảm thiểu rủi ro, biện pháp khắc phục cho bạn v.v.. Đồng thời, chúng tôi sẽ nhanh chóng thông báo cho bạn những thông tin liên quan của sự kiện qua email, thư từ, điện thoại, gửi thông báo, … Khi khó có thể thông báo thông tin cho từng đối tượng, chúng tôi sẽ có cách xử lư hợp lư và hiệu quả để công bố thông báo. Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ chủ động báo cáo t́nh h́nh xử lư các sự cố bảo mật thông tin theo đúng yêu cầu của cơ quan quản lư.

Xin bạn hăy hiểu rằng do những hạn chế về mặt kỹ thuật và hạn chế về pḥng ngừa rủi ro, cho dù chúng tôi đă cố gắng hết sức tăng cường các biện pháp bảo mật th́ không phải lúc nào chúng tôi cũng có thể đảm bảo bảo mật thông tin 100%. Bạn cần hiểu rằng hệ thống và mạng viễn thông mà bạn sử dụng để truy cập EzScore có thể gặp sự cố do những trường hợp ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

Vui ḷng giữ số tài khoản, mật khẩu và các yếu tố nhận dạng khác của bạn ở một nơi an toàn. Khi bạn sử dụng EzScore, chúng tôi sẽ sử dụng số tài khoản, mật khẩu và các yếu tố nhận dạng khác để nhận dạng bạn. Một khi bạn tiết lộ thông tin nói trên, bạn có thể bị thiệt hại và có thể gây bất lợi cho bạn. Nếu bạn phát hiện số tài khoản, mật khẩu hoặc các yếu tố nhận dạng khác của ḿnh có thể hoặc đă bị lộ, vui ḷng liên hệ ngay với chúng tôi để chúng tôi có thể thực hiện các biện pháp thích hợp kịp thời nhằm tránh hoặc giảm bớt những tổn thất liên quan.

2.7. Chúng tôi có một hệ thống quản lư bảo mật dữ liệu hàng đầu trong ngành với phương châm dữ liệu là cốt lơi, và hệ thống quản lư an toàn dữ liệu xung quanh ṿng đời dữ liệu, giúp cải thiện tính bảo mật của toàn bộ hệ thống từ nhiều khía cạnh như tổ chức xây dựng, thiết kế hệ thống, quản lư nhân sự và công nghệ sản phẩm. Hiện tại, công nghệ lưu trữ đám mây mà chúng tôi dùng lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn đă đạt được chứng nhận “Đám mây đáng tin cậy” do Liên minh Trung tâm Dữ liệu cấp.

1. Cách quản lư thông tin cá nhân của bạn

2. Truy cập, cập nhật và xóa

Chúng tôi khuyến khích bạn cập nhật và sửa đổi thông tin cá nhân của ḿnh cho chính xác và hiệu quả hơn. Chúng tôi sẽ sử dụng các phương tiện kỹ thuật phù hợp hoặc cung cấp các kênh liên hệ gửi đơn đăng kư để đảm bảo rằng, trong khả năng có thể, bạn có thể truy cập, cập nhật và chỉnh sửa thông tin của ḿnh hoặc cung cấp các thông tin khác khi sử dụng EzScore.

Khi truy cập, cập nhật, sửa và xóa các thông tin cá nhân nói trên, chúng tôi có thể yêu cầu bạn thực hiện xác minh danh tính để đảm bảo an toàn thông tin. Đối với thông tin cá nhân của bạn được thu thập thông qua COOKIES hoặc các công nghệ tương tự, chúng tôi cũng giải thích cho bạn cơ chế lựa chọn trong mục II “Cách chúng tôi sử dụng COOKIES hoặc các công nghệ tương tự” trong chính sách này.

Nếu bạn muốn kiểm tra, sửa đổi hoặc xóa một số thông tin cá nhân của ḿnh, vui ḷng đăng nhập vào EzScore để thực hiện các thao tác liên quan. Trong quá tŕnh thao tác, nếu có thắc mắc hoặc khó khăn, bạn có thể lực chọn phương thức liên hệ với chúng tôi thông qua các kênh phản hồi được liệt kê trong phần “Cách liên hệ với chúng tôi” của chính sách này và chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian sớm nhất..

Trừ khi pháp luật và quy định có quy định khác, khi bạn sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của ḿnh, chúng tôi có thể sẽ không sửa hoặc xóa ngay thông tin tương ứng khỏi hệ thống sao lưu, nhưng sẽ sửa hoặc xóa thông tin khi bản sao lưu được cập nhật.

2. Công khai và chia sẻ

Nhiều hạng mục dịch vụ của chúng tôi cho phép bạn chia sẻ công khai thông tin về bạn không chỉ với mạng xă hội của bạn mà c̣n với tất cả người dùng dịch vụ, chẳng hạn như thông tin bạn tải lên hoặc đăng trên EzScore, cũng như thông tin liên quan bao gồm dữ liệu vị trí liên quan và thông tin nhật kư. Miễn là bạn không xóa thông tin bạn đă công khai hoặc chia sẻ, thông tin liên quan có thể vẫn c̣n trong miền công cộng; ngay cả khi bạn xóa thông tin đă chia sẻ, thông tin liên quan vẫn có thể được lưu trữ, sao chép bởi người dùng khác hoặc bên thứ ba không chịu sự kiểm soát của chúng tôi, hoặc được lưu giữ trong miền công cộng bởi những người dùng khác hoặc các bên thứ ba đó. Nếu bạn công khai hoặc chia sẻ thông tin của bạn thông qua các kênh trên, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về việc tiết lộ thông tin của bạn. V́ vậy, chúng tôi nhắc nhở và yêu cầu bạn cân nhắc kỹ lưỡng về việc có nên tiết lộ hoặc chia sẻ thông tin của bạn qua các kênh trên hay không.

3. Thay đổi phạm vi ủy quyền và sự đồng ư của bạn

Bạn luôn có thể chọn tiết lộ thông tin cá nhân cho chúng tôi hay không. Một số thông tin cá nhân là cần thiết để sử dụng EzScore, nhưng việc cung cấp hầu hết các thông tin khác là do bạn quyết định. Bạn có thể thay đổi phạm vi ủy quyền chúng tôi tiếp tục thu thập thông tin hoặc rút lại ủy quyền bằng cách xóa thông tin, tắt các chức năng của thiết bị, v.v.

Sau khi ủy quyền bị thu hồi, chúng tôi không thể tiếp tục cung cấp cho bạn các dịch vụ tương ứng với ủy quyền đă thu hồi và chúng tôi cũng không tiếp tục xử lư thông tin tương ứng của bạn nữa. Tuy nhiên, quyết định thu hồi ủy quyền của bạn sẽ không ảnh hưởng đến việc xử lư thông tin trước đó dựa trên ủy quyền của bạn.

4. Ràng buộc quyết định tự động của hệ thống thông tin

Trong một số chức năng kinh doanh, chúng tôi chỉ có thể đưa ra quyết định dựa trên các cơ chế ra quyết định tự động không do con người thực hiện, bao gồm hệ thống thông tin, thuật toán, v.v. Nếu những quyết định này ảnh hưởng không nhỏ đến quyền và lợi ích hợp pháp của bạn th́ bạn có quyền yêu cầu chúng tôi giải tŕnh và chúng tôi sẽ đưa ra những biện pháp xử lư phù hợp.

5. Đáp ứng yêu cầu trên của bạn

Để đảm bảo tính bảo mật, bạn có thể được yêu cầu cung cấp yêu cầu bằng văn bản hoặc bằng cách khác chứng minh danh tính của bạn. Chúng tôi có thể yêu cầu bạn xác minh danh tính của ḿnh trước khi xử lư yêu cầu của bạn.

Đối với các yêu cầu hợp lư của bạn, về nguyên tắc chúng tôi sẽ không tính phí, nhưng đối với các yêu cầu lặp lại và vượt quá giới hạn hợp lư, chúng tôi sẽ tính một mức chi phí nhất định khi thích hợp. Đối với những công việc lặp đi lặp lại một cách không cần thiết, đ̣i hỏi quá nhiều phương tiện kỹ thuật (ví dụ: cần phát triển hệ thống mới hoặc về cơ bản thay đổi quy ước hiện hành), gây rủi ro cho quyền và lợi ích hợp pháp của người khác hoặc các yêu cầu rất phi thực tế (ví dụ: liên quan đến việc sao lưu thông tin được lưu trữ trên băng đĩa), chúng tôi có thể từ chối chúng.

Chúng tôi sẽ không thể đáp ứng yêu cầu của bạn trong các trường hợp sau:

1. Liên quan đến việc chúng tôi thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật;

2. Liên quan trực tiếp đến an ninh quốc gia, an ninh quốc pḥng;

3. Những việc liên quan trực tiếp đến an toàn công cộng, sức khoẻ cộng đồng và lợi ích công cộng lớn;

4. Liên quan trực tiếp đến công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án h́nh sự;

5. Chúng tôi có đầy đủ bằng chứng cho thấy bạn có ác ư chủ quan hoặc lạm dụng quyền của ḿnh;

6. Để bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp chính của bạn hoặc của người khác như tính mạng, tài sản .v.v..mà khó được sự đồng ư của chủ thể;

7. Việc đáp ứng yêu cầu của bạn sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của bạn hoặc cá nhân, tổ chức khác;

8. Liên quan đến bí mật thương mại.

1. Dịch vụ của bên thứ ba

EzScore có thể truy cập hoặc liên kết đến các phương tiện truyền thông xă hội hoặc các dịch vụ khác (bao gồm các trang web hoặc các h́nh thức dịch vụ khác) do các bên thứ ba cung cấp. Bao gồm:

1. Bạn có thể sử dụng nút “Chia sẻ” để chia sẻ một vài nội dung nhất định trong EzScore cho bên thứ ba. Ngoài ra, hoặc bạn có thể đăng nhập vào EzScore bằng dịch vụ của bên thứ ba. Các chức năng này có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn (bao gồm cả thông tin nhật kư của bạn) và có thể cài đặt COOKIES trong thiết bị của bạn để hoạt động b́nh thường các chức năng trên;

2. Chúng tôi cung cấp cho bạn các liên kết thông qua quảng cáo hoặc các phương tiện khác của dịch vụ của chúng tôi, cho phép bạn truy cập các dịch vụ hoặc trang web của bên thứ ba;

3. Các t́nh huống truy cập dịch vụ của bên thứ ba khác.

Ví dụ: để đạt được các mục đích nêu trong chính sách này, chúng tôi có thể truy cập SDK hoặc các ứng dụng tương tự khác (chẳng hạn như mă nhúng, tŕnh cắm, v.v.) do các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba cung cấp để cung cấp cho bạn dịch vụ khách hàng và trải nghiệm người dùng tốt hơn. Hiện tại, các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba mà chúng tôi tiếp cận chủ yếu bao gồm các loại sau:

(1) Đối với các dịch vụ liên quan đến quảng cáo, bao gồm hiển thị quảng cáo, theo dơi / thống kê dữ liệu quảng cáo, v.v.;

(2) Sử dụng cho các chức năng gửi tin nhắn, bao gồm cả nhà sản xuất điện thoại di động gửi, nhắc nhở sự kiện cụ thể, v.v.;

(3) Sử dụng cho các dịch vụ được ủy quyền của bên thứ ba, bao gồm đăng nhập tài khoản của bên thứ ba, chia sẻ nội dung có liên quan đến các sản phẩm của bên thứ ba, v.v.;

(4) Sử dụng để hỗ trợ các mô-đun chức năng của sản phẩm, bao gồm dịch vụ khách hàng thông minh, v.v.;

(5) Sử dụng để tối ưu hóa hiệu suất sản phẩm, bao gồm thông tin thống kê về sự cố dữ liệu, v.v.;

Một số SDK của bên thứ ba hoặc các ứng dụng tương tự mà chúng tôi truy cập có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn. Ví dụ: khi bạn sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba đó trong dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ư rằng thông tin của bạn sẽ được họ trực tiếp thu thập và xử lư. Chúng tôi sẽ đánh giá tính hợp pháp, chính đáng và sự cần thiết của thông tin cá nhân được thu thập bởi các dịch vụ của bên thứ ba đó, yêu cầu các bên thứ ba đó thực hiện các biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và tuân thủ nghiêm ngặt các luật, quy định và yêu cầu quy định có liên quan. Bạn có thể nhấp vào “Mục lục SDK của bên thứ ba” để t́m hiểu về thông tin cơ bản của SDK bên thứ ba mà chúng tôi chủ yếu truy cập. Bạn cũng có thể chọn liên hệ với chúng tôi thông qua các kênh phản hồi được liệt kê trong phần “Cách liên hệ với chúng tôi” của chính sách này và chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian sớm nhất.

Quyền truy cập vào phương tiện truyền thông xă hội của bên thứ ba hoặc các dịch vụ khác ở trên được điều hành bởi bên thứ ba có liên quan. Việc bạn sử dụng các dịch vụ truyền thông xă hội của bên thứ ba đó hoặc các dịch vụ khác (bao gồm thông tin bất kỳ nào bạn cung cấp cho các bên thứ ba đó) phải tuân theo các điều khoản dịch vụ và tuyên bố bảo vệ thông tin của bên thứ ba (không phải chính sách này) và bạn cần phải đọc kỹ các điều khoản của nó. Chính sách này chỉ áp dụng cho thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập và không áp dụng cho bất kỳ dịch vụ của bên thứ ba hoặc quy tắc sử dụng thông tin của bên thứ ba. Nếu bạn nhận thấy rằng các phương tiện truyền thông xă hội của bên thứ ba hoặc các dịch vụ khác có nguy cơ rủi ro, bạn nên chấm dứt các hoạt động liên quan để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ḿnh và liên hệ với chúng tôi kịp thời.

VII. Bảo vệ trẻ vị thành niên

Chúng tôi đề nghị rằng bất kỳ trẻ vị thành niên nào tham gia vào các hoạt động trực tuyến nên được sự đồng ư của cha mẹ hoặc những người giám hộ khác (sau đây gọi là “người giám hộ”). Chúng tôi sẽ bảo vệ thông tin cá nhân của trẻ vị thành niên theo luật và quy định quốc gia có liên quan.

Chúng tôi khuyến khích người giám hộ hướng dẫn trẻ vị thành niên sử dụng EzScore. Nếu bạn là trẻ vị thành niên dưới mười bốn tuổi, vui ḷng thông báo cho người giám hộ của bạn để cùng đọc chính sách này và chấp nhận ” Quy tắc và những điều người giám hộ cần biết về bảo vệ thông tin cá nhân dành cho trẻ em của EzScore ” của chúng tôi và khi bạn sử dụng EzScore, hăy t́m sự đồng ư và hướng dẫn trước khi bạn sử dụng EzScore và giao nộp thông tin cá nhân.

VIII. Sửa đổi và Thông báo

Để cung cấp cho bạn dịch vụ tốt hơn, trong thời gian phù hợp chúng tôi có thể sửa đổi các điều khoản của chính sách này dựa theo t́nh h́nh cập nhật của dịch vụ EzScore và các yêu cầu liên quan của luật và quy định, và những sửa đổi đó là một phần của chính sách này. Chúng tôi sẽ đăng bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách này trên trang này. Đối với các thay đổi lớn, chúng tôi cũng sẽ cung cấp các thông báo nổi bật hơn (thông báo trên trang web, gửi thông báo, hiện cửa sổ nhắc nhở). Những thay đổi chính được đề cập trong chính sách này bao gồm nhưng không giới hạn ở:

1. Mô h́nh dịch vụ của chúng tôi đă có những thay đổi lớn. Chẳng hạn như mục đích xử lư thông tin cá nhân, loại thông tin cá nhân được xử lư, cách thức sử dụng thông tin cá nhân, v.v …;

2. Chúng tôi có những thay đổi đáng kể trong cơ cấu sở hữu của ḿnh. Chẳng hạn như thay đổi chủ sở hữu do điều chỉnh kinh doanh, phá sản và sáp nhập mua lại, v.v.;

3. Có sự thay đổi lớn về đối tượng chính của việc chia sẻ, chuyển nhượng hoặc công khai tiết lộ thông tin cá nhân;

4. Những thay đổi đáng kể về quyền tham gia vào việc xử lư thông tin cá nhân của bạn và cách thực hiện chúng;

5. Chúng tôi chịu trách nhiệm bộ phận chịu trách nhiệm xử lư bảo mật thông tin cá nhân. Những thay đổi đáng kể về phương thức liên hệ và các kênh khiếu nại;

6. Quan trọng khác hoặc có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích cá nhân của bạn.

Nếu bạn không đồng ư với những thay đổi này, bạn có thể chọn ngừng sử dụng dịch vụ EzScore, nếu bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ EzScore có nghĩa là bạn đă đọc đầy đủ, hiểu và đồng ư chịu sự ràng buộc của chính sách sửa đổi.

Bất kỳ sửa đổi nào của chúng tôi đều sẽ đặt sự hài ḷng của bạn lên hàng đầu. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại Chính sách bảo mật của chúng tôi mỗi khi bạn sử dụng EzScore.

Chúng tôi có thể gửi cho bạn các thông báo liên quan đến dịch vụ khi cần thiết (ví dụ: khi chúng tôi tạm dừng dịch vụ EzScore do bảo tŕ hệ thống, thay đổi, chấm dứt cung cấp dịch vụ EzScore). Nếu bạn không muốn tiếp tục nhận tin nhắn của chúng tôi, bạn có thể yêu cầu chúng tôi dừng gửi tin nhắn, ví dụ: yêu cầu chúng tôi ngừng gửi tin nhắn SMS quảng cáo theo hướng dẫn hủy đăng kư SMS hoặc cài đặt trên thiết bị di động của bạn, ngừng nhận tin tức của chúng tôi; nhưng ngoại trừ tin nhắn pháp luật quy định.

Thông thường chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi, ư kiến hoặc đề xuất của bạn trong ṿng mười lăm ngày làm việc sau khi chúng tôi xác minh danh tính người dùng của bạn. Nếu bạn không hài ḷng với phản hồi của chúng tôi, bạn cũng có thể khiếu nại lên bộ phận bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hoặc khởi kiện lên ṭa án có thẩm quyền.

Phụ lục I:

Quy tắc và những điều người giám hộ cần biết về bảo vệ thông tin cá nhân dành cho trẻ em của EzScore

Ngày có hiệu lực: ngày 10 tháng 8 năm 2022.

EzScore hoàn toàn nhận thức được tầm quan trọng của bảo mật thông tin cá nhân và quyền riêng tư của trẻ em (đề cập đến trẻ vị thành niên dưới mười bốn tuổi, như dưới đây). Chúng tôi hy vọng sử dụng ” Quy tắc và những điều người giám hộ cần biết về bảo vệ thông tin cá nhân dành cho trẻ em của EzScore ” (sau đây gọi là “Chính sách này”) để giải thích các quy tắc xử lư tương ứng của chúng tôi và các vấn đề liên quan khác khi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của trẻ em. Trước khi sử dụng EzScore, trẻ em, cha mẹ hoặc người giám hộ khác (sau đây gọi chung là “người giám hộ”) vui ḷng đọc và hiểu kỹ chính sách này, đặc biệt cần đọc kỹ các điều khoản được in đậm / gạch chân. Xác nhận hiểu và đồng ư với tất cả các điều khoản trước khi bắt đầu sử dụng.

Hướng dẫn đặc biệt cho người giám hộ:

Nếu chúng tôi biết rằng con bạn dưới mười bốn tuổi, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp đặc biệt theo chính sách này để bảo vệ thông tin cá nhân mà chúng tôi có được về con bạn. Vui ḷng giúp chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân và quyền riêng tư của con bạn bằng cách yêu cầu chúng cùng đọc và chấp nhận chính sách này dưới sự giám hộ của bạn, đồng thời sử dụng EzScore và gửi thông tin cá nhân dưới sự đồng ư và hướng dẫn của bạn. Nếu bạn không đồng ư với nội dung chính sách này có thể khiến sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi không thể hoạt động b́nh thường, hoặc không đạt được hiệu quả dịch vụ mà chúng tôi mong muốn, bạn nên yêu cầu con bạn ngừng truy cập / sử dụng EzScore ngay lập tức. Việc nhấn đồng ư với chính sách này, hoặc việc con bạn sử dụng / tiếp tục sử dụng EzScore, gửi thông tin cá nhân, thể hiện rằng bạn đồng ư với việc chúng tôi thu thập, sử dụng, lưu trữ, chia sẻ, chuyển nhượng và tiết lộ thông tin cá nhân của con bạn theo chính sách này (bao gồm các phiên bản cập nhật).

Hướng dẫn đặc biệt cho trẻ em:

Chúng tôi khuyến nghị rằng bất kỳ trẻ em nào tham gia vào các hoạt động trực tuyến đều nên được sự đồng ư trước của người giám hộ. Nếu bạn là trẻ em, vui ḷng thông báo cho người giám hộ của bạn để cùng đọc chính sách này và t́m kiếm sự đồng ư cũng như hướng dẫn của người giám hộ trước khi bạn sử dụng EzScore và gửi thông tin cá nhân. Nếu bạn nhấn vào đồng ư với chính sách này, hoặc bạn sử dụng / tiếp tục sử dụng EzScore hoặc gửi thông tin cá nhân, thể hiện rằng bạn đă được sự cho phép của người giám hộ và người giám hộ của bạn đồng ư rằng chúng tôi thu thập, sử dụng, lưu trữ, chia sẻ, chuyển nhượng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn theo chính sách này (bao gồm các phiên bản cập nhật).

Chính sách này áp dụng cho việc chúng tôi thu thập, sử dụng, lưu trữ và chia sẻ, chuyển nhượng và tiết lộ thông tin cá nhân của trẻ em thông qua Internet trong lănh thổ của Cộng Ḥa Xă Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Khi trẻ em sử dụng EzScore, người giám hộ đồng ư được bảo vệ bởi chính sách này. Đối với nội dung liên quan đến thông tin cá nhân của trẻ em, chẳng hạn như “Chính sách bảo mật của EzScore” và các điều khoản của chính sách này, nếu có sự mâu thuẫn trong các điều khoản tương tự, chính sách này sẽ được ưu tiên áp dụng. Nếu một dịch vụ do chúng tôi cung cấp không áp dụng chính sách này, dịch vụ đó sẽ loại trừ rơ ràng việc áp dụng chính sách này theo cách thích hợp. Về quy tắc bảo vệ thông tin cá nhân của trẻ em, nếu có bất kỳ sự mâu thuẫn nào giữa chính sách này và nội dung chính của “Chính sách bảo mật của EzScore“, th́ chính sách này sẽ được ưu tiên áp dụng, nếu nó không được đề cập trong chính sách này, th́ “Chính sách quyền riêng tư của EzScore “sẽ được ưu tiên.

Sau khi đọc chính sách này, nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách này hoặc các vấn đề liên quan đến chính sách này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi thông qua các kênh phản hồi được liệt kê trong phần “Cách liên hệ với chúng tôi” của chính sách này và chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể .

Chính sách này sẽ giúp bạn hiểu những điều sau:

1. Cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của trẻ em

2. Thông tin cá nhân của trẻ em mà chúng tôi có thể chia sẻ, chuyển nhượng và tiết lộ

3. Cách chúng tôi lưu trữ và bảo vệ thông tin cá nhân của trẻ em

4. Cách quản lư thông tin cá nhân của trẻ em

5. Dịch vụ của bên thứ ba

6. Sửa đổi Chính sách này.

1. Cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của trẻ em

(1) Chúng tôi sẽ thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân của trẻ em theo quy định của pháp luật, tuân theo các nguyên tắc cần thiết chính đáng, sự đồng ư rơ ràng, mục đích rơ ràng, đảm bảo an toàn và sử dụng hợp pháp, đồng thời thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của trẻ em sau khi có sự đồng ư của người giám hộ:

1. Trong một số dịch vụ đơn lẻ củaEzScore, chúng tôi có thể yêu cầu người dùng điền thông tin ngày sinh của cá nhân hoặc xác định xem người dùng có phải là trẻ em hay không dựa trên thông tin nhận dạng mà người dùng đă điền. Theo luật và quy định, trẻ em được phép tiếp tục sử dụng dịch vụ có liên quan củaEzScore sau khi được sự đồng ư của người giám hộ.

2. Khi chúng tôi xác định người dùng là trẻ em, chúng tôi có thể sẽ thu thập thông tin liên hệ của người giám hộ (chẳng hạn như số điện thoại di động, địa chỉ email) và liên hệ với người giám hộ để xác minh mối quan hệ giám hộ với đứa trẻ. Để bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích của trẻ em, chúng tôi có thể thu thập thêm thông tin (như họ tên, CMND, sổ hộ khẩu hoặc các bằng chứng khác về mối quan hệ giám hộ) từ người giám hộ để xác minh thêm quan hệ giám hộ giữa người giám hộ và trẻ em. .

3. Trong quá tŕnh trẻ em sử dụng dịch vụ củaEzScore, chúng tôi cũng có thể sẽ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân khác của trẻ em. Nếu chúng tôi cần thu thập và sử dụng thông tin cá nhân ngoài phạm vi trên của trẻ em, chúng tôi sẽ lại yêu cầu sự đồng ư của người giám hộ một lần nữa.

(2) Các trường hợp ngoại lệ đối với yêu cầu được ủy quyền

Theo các luật và quy định có liên quan, việc thu thập thông tin của trẻ em không cần có sự cho phép và đồng ư của trẻ em và / hoặc người giám hộ trong các trường hợp sau:

1. Liên quan trực tiếp đến an ninh quốc gia, an ninh quốc pḥng, an ninh công cộng, sức khỏe cộng đồng và lợi ích công cộng lớn;

2. Liên quan trực tiếp đến hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án h́nh sự;

3. Để bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp chính của chủ thể hoặc người khác như tính mạng, tài sản .v.v..mà khó được sự đồng ư của người giám hộ;

4. Thông tin thu thập được tiết lộ cho công chúng xă hội bởi trẻ em hoặc người giám hộ.

5. Thu thập thông tin từ các thông tin được tiết lộ công khai hợp pháp, chẳng hạn như các bản tin pháp luật, công bố thông tin của chính phủ và các kênh khác;

6. Cần thiết phải kư hợp đồng theo yêu cầu của người giám hộ;

7. Cần thiết để duy tŕ hoạt động an toàn và ổn định củaEzScore, chẳng hạn như phát hiện và xử lư các lỗi sản phẩm hoặc dịch vụ;

8. Thông tin được lưu giữ và xử lư tự động thông qua hệ thống thông tin máy tính và thông tin được lưu giữ, xử lư không xác định được là thông tin cá nhân của trẻ em;

9. Khi cần thực hiện nghiên cứu thống kê hoặc nghiên cứu học thuật dựa trên lợi ích công cộng và khi các kết quả nghiên cứu hoặc mô tả học thuật được cung cấp cho thế giới bên ngoài, thông tin có trong kết quả sẽ xử lư khử nhận dạng;

10. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

(3) Nhắc nhở về thông tin nhạy cảm cá nhân của trẻ em

Thông tin trẻ em nêu trên do trẻ em hoặc người giám hộ cung cấp hoặc do chúng tôi thu thập có thể bao gồm thông tin cá nhân nhạy cảm của trẻ em, chẳng hạn như số tài khoản ngân hàng và thông tin giao dịch. Hăy cẩn thận và chú ư đến thông tin nhạy cảm cá nhân của trẻ em, người giám hộ đồng ư rằng thông tin nhạy cảm cá nhân của trẻ em có thể được xử lư theo các mục đích và phương pháp được mô tả trong chính sách này.

1. Thông tin cá nhân của trẻ em mà chúng tôi có thể chia sẻ, chuyển nhượng hoặc tiết lộ

(1) Chia sẻ

Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của trẻ với bất kỳ bên thứ ba nào ngoài EzScore nếu không được sự đồng ư của người giám hộ, trừ những trường hợp sau:

1. Cung cấp các dịch vụ của chúng tôi cho trẻ em. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của trẻ em với các đối tác và bên thứ ba khác để thực hiện các chức năng của dịch vụEzScorevà cho phép trẻ em sử dụng các dịch vụ mà chúng cần một cách b́nh thường, chẳng hạn như: đối tác cung cấp dịch vụ dữ liệu (bao gồm theo dơi quảng cáo trực tuyến, thống kê dữ liệu, phân tích dữ liệu ), các nhà cung cấp dịch vụ khác;

2. Chia sẻ cần thiết với các bên liên quan. Để tiện cho chúng tôi cung cấp các dịch vụ nhất quán cho trẻ em dựa trên một hệ thống tài khoản thống nhất, để tạo điều kiện quản lư thống nhất cho các em và đảm bảo an ninh hệ thống và tài khoản, thông tin cá nhân của trẻ em có thể được chia sẻ giữa chúng tôi và các công ty liên kết của chúng tôi khi cần thiết;

3. Để đạt được các mục đích được mô tả trong mục I của chính sách này, “Cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của trẻ em”;

4. Thực hiện các nghĩa vụ và quyền lợi của chúng tôi trong chính sách này hoặc các thỏa thuận khác mà chúng tôi có với trẻ em và người giám hộ;

5. Chia sẻ với các bên thứ ba như đối tác ủy thác cho chúng tôi thực hiện quảng cáo, mục đích là để các bên ủy thác này hiểu được mức độ phủ sóng và hiệu quả của chương tŕnh quảng cáo. Ví dụ: chúng tôi có thể cho khách hàng biết có bao nhiêu người đă xem thông tin quảng cáo hoặc mua sản phẩm của khách sau khi xem những thông tin đó hoặc cung cấp cho họ thông tin thống kê không xác định danh tính trẻ em để giúp họ hiểu đối tượng hoặc khách hàng của họ;

6. Trong phạm vi luật pháp và quy định cho phép, để tuân thủ luật pháp, bảo vệ chúng tôi và các công ty liên kết hoặc đối tác của chúng tôi, trẻ em, người giám hộ hoặc những người dùng khác hoặc lợi ích của công chúng, tài sản hoặc sự an toàn tránh bị hư hại, chẳng hạn như ngăn chặn các hành vi phạm pháp như gian lận và giảm thiểu các rủi ro tín dụng, chúng tôi có thể trao đổi thông tin với các công ty và tổ chức khác. Tuy nhiên, điều này không bao gồm thông tin tiết lộ bằng phương thức buôn bán, cho thuê, chia sẻ hoặc theo cách khác để thu lợi do vi phạm các cam kết trong chính sách này;

7. Đáp ứng nhu cầu chính đáng của trẻ em hoặc được sự ủy quyền, đồng ư của người giám hộ;

8. Theo yêu cầu hợp pháp của người giám hộ;

9. Được cung cấp theo thỏa thuận dịch vụ đă kư (bao gồm thỏa thuận điện tử đă kư trực tuyến và các quy tắc nền tảng tương ứng) hoặc các văn bản pháp lư khác;

10. Được cung cấp dựa trên lợi ích xă hội và công cộng tuân thủ pháp luật và các quy định..

Chúng tôi sẽ chỉ chia sẻ thông tin cá nhân của trẻ em cho các mục đích hợp pháp, chính đáng, cần thiết, cụ thể và rơ ràng. Đối với các công ty, tổ chức và cá nhân mà chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ tiến hành đánh giá bảo mật và kư các thỏa thuận bảo mật nghiêm ngặt với họ, yêu cầu họ xử lư thông tin theo hướng dẫn của chúng tôi, chính sách này và mọi biện pháp bảo mật và an ninh có liên quan khác.

(2) Chuyển nhượng

1. Tùy theo sự phát triển hoạt động kinh doanh của chúng tôi, chúng tôi có thể tiến hành sáp nhập, mua lại, chuyển nhượng tài sản hoặc các giao dịch tương tự và thông tin của trẻ em có thể được chuyển giao như một phần của các giao dịch đó. Chúng tôi sẽ tiến hành đánh giá mức độ an toàn và yêu cầu các công ty và tổ chức mới nắm giữ thông tin cá nhân của trẻ em tiếp tục bị ràng buộc bởi chính sách này. Nếu không, chúng tôi sẽ yêu cầu công ty và tổ chức đó xin phép sự đồng ư từ người giám hộ một lần nữa.

2. Sau khi được sự đồng ư của người giám hộ, chúng tôi sẽ chuyển thông tin cá nhân của trẻ cho các bên khác.

(3) Tiết lộ

Chúng tôi sẽ chỉ tiết lộ thông tin cá nhân của trẻ em trong các trường hợp sau và trên cơ sở thực hiện các biện pháp pḥng ngừa bảo mật theo tiêu chuẩn của ngành:

1. Theo nhu cầu của trẻ hoặc người giám hộ, tiết lộ thông tin do người giám hộ chỉ định trong phương thức tiết lộ được người giám hộ đồng ư;

2. Chúng tôi có thể sẽ tiết lộ thông tin của trẻ em phù hợp với loại thông tin và phương thức tiết lộ được yêu cầu khi cần cung cấp thông tin của trẻ em theo yêu cầu của pháp luật, quy định, cơ quan hành pháp bắt buộc hoặc yêu cầu tư pháp. Trên cơ sở tuân thủ pháp luật và các quy định, khi chúng tôi nhận được yêu cầu công bố thông tin nêu trên, chúng tôi sẽ yêu cầu người nhận cung cấp các văn bản pháp lư tương ứng, chẳng hạn như giấy triệu tập hoặc thư mời điều tra. Chúng tôi đảm bảo tính minh bạch nhất có thể về thông tin mà chúng tôi được yêu cầu cung cấp, trong phạm vi pháp luật cho phép. Tất cả các yêu cầu đều được xem xét cẩn thận để đảm bảo rằng chúng có cơ sở hợp pháp và chỉ giới hạn ở dữ liệu mà cơ quan thực thi pháp luật có quyền thu thập hợp pháp cho các mục đích điều tra cụ thể.

(4) Các trường hợp ngoại lệ đối với sự cho phép và đồng ư trước khi chia sẻ, chuyển nhượng và tiết lộ thông tin

Trong các trường hợp sau đây, việc chia sẻ, chuyển nhượng, tiết lộ thông tin của trẻ em không phải được sự đồng ư và cho phép trước của người giám hộ:

1. Liên quan trực tiếp đến an ninh quốc gia, an ninh quốc pḥng;

2. Những việc liên quan trực tiếp đến an toàn công cộng, sức khoẻ cộng đồng và lợi ích công cộng lớn;

3. Những việc liên quan trực tiếp đến hành pháp, tư pháp như điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án h́nh sự;

4. Để bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp chính của chủ thể hoặc người khác như tính mạng, tài sản .v.v..mà khó được sự đồng ư của người giám hộ;

5. Thông tin do trẻ em hoặc người giám hộ tự ḿnh tiết lộ cho công chúng;

6. Thu thập thông tin từ các thông tin được tiết lộ công khai một cách hợp pháp, chẳng hạn như các bản tin pháp luật, công bố thông tin của chính phủ và các kênh khác.

7. Liên quan đến việc chúng tôi thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

Theo luật, việc chia sẻ, chuyển nhượng và tiết lộ thông tin cá nhân đă được xác định danh tính và đảm bảo rằng người nhận dữ liệu không thể khôi phục và xác định lại chủ thể của thông tin, không phải là thông tin cá nhân có thể chia sẻ, chuyển nhượng hoặc tiết lộ công khai ra bên ngoài mà không cần thông báo cho người giám hộ và được sự đồng ư của người giám hộ.

III. Cách chúng tôi lưu trữ và bảo vệ thông tin cá nhân của trẻ em

(1) Trừ khi pháp luật, quy định hoặc cơ quan quản lư có quy định khác, chúng tôi sẽ chỉ lưu trữ thông tin cá nhân của trẻ em trong khoảng thời gian ngắn nhất cần thiết cho các mục đích được mô tả trong chính sách này. Nếu chúng tôi chấm dứt dịch vụ hoặc hoạt động, chúng tôi sẽ ngay lập tức ngừng thu thập thông tin cá nhân của trẻ em, đồng thời, chúng tôi sẽ tuân thủ các luật và quy định liên quan để thông báo trước cho bạn, đồng thời xóa hoặc ẩn danh thông tin cá nhân của trẻ em sau khi chấm dứt dịch vụ hoặc hoạt động, trừ khi có quy định khác bởi pháp luật hoặc cơ quan quản lư.

 (2) Chúng tôi rất coi trọng quyền riêng tư và bảo mật của trẻ em, đă thành lập một nhóm bảo mật chuyên biệt và thực hiện tất cả các biện pháp hợp lư và khả thi để bảo vệ thông tin cá nhân của trẻ em:

Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp kỹ thuật như mă hóa lưu trữ thông tin cá nhân của trẻ em để đảm bảo an toàn thông tin. Đồng thời, chúng tôi quy định chặt chẽ quyền truy cập thông tin cho nhân viên trên nguyên tắc ủy quyền tối thiểu và kiểm soát phạm vi kiến thức thông tin cá nhân của trẻ em; việc nhân viên tiếp cận thông tin cá nhân của trẻ em phải được sự đồng ư của người phụ trách bảo vệ thông tin cá nhân của trẻ em hoặc người quản lư được ủy quyền của họ. Ghi lại t́nh h́nh truy cập và thực hiện các biện pháp kỹ thuật để tránh sao chép và tải xuống bất hợp pháp thông tin cá nhân của trẻ em. Nếu chúng tôi nhận thấy rằng thông tin cá nhân của trẻ em đă hoặc có thể bị ṛ rỉ, bị hư hỏng hoặc bị mất, chúng tôi sẽ ngay lập tức kích hoạt các kế hoạch khẩn cấp, thực hiện các biện pháp xử lư và thông báo cho những người giám hộ chịu ảnh hưởng về sự cố qua email, thư từ, điện thoại, gửi thông báo, thông báo, v.v. và những đứa trẻ.

Nếu bạn muốn t́m hiểu thêm, vui ḷng xem phần “Cách chúng tôi lưu trữ và bảo vệ thông tin cá nhân” trong Chính sách Bảo mật của EzScore để t́m hiểu thêm về cách chúng tôi lưu trữ và bảo vệ thông tin cá nhân của trẻ em.

Do những hạn chế về mặt kỹ thuật và những hạn chế về pḥng ngừa rủi ro, cho dù chúng tôi đă tăng cường các biện pháp bảo mật hết mức có thể th́ không phải lúc nào cũng có thể đảm bảo an toàn thông tin 100%. Người giám hộ cần hiểu rằng hệ thống và mạng viễn thông mà trẻ em sử dụng để truy cập dịch vụ EzScore có thể gặp sự cố do những trường hợp ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

Vui ḷng giữ tài khoản dịch vụ EzScore, mật khẩu và các yếu tố nhận dạng khác ở nơi an toàn. Khi trẻ em sử dụng dịch vụ của EzScore, chúng tôi sẽ sử dụng số tài khoản, mật khẩu và các yếu tố nhận dạng khác để nhận dạng các em. Một khi người giám hộ và trẻ em tiết lộ những thông tin nói trên, họ có thể bị thiệt hại và có thể ảnh hưởng xấu đến bản thân. Nếu người giám hộ và trẻ em nhận thấy rằng số tài khoản, mật khẩu và / hoặc các yếu tố nhận dạng khác có thể hoặc đă bị ṛ rỉ, vui ḷng liên hệ ngay với chúng tôi để chúng tôi có thể thực hiện các biện pháp thích hợp kịp thời nhằm tránh hoặc giảm các tổn thất liên quan.

1. Cách quản lư thông tin cá nhân của trẻ em

Trong khi trẻ em sử dụng dịch vụ EzScore, chúng tôi sẽ thực hiện các thao tác thích hợp trong dịch vụ EzScore của ḿnh để thiết lập, hướng dẫn hoặc cung cấp các kênh liên hệ được liệt kê trong phần “Cách liên hệ với chúng tôi” của chính sách này cố gắng hết sức để đảm bảo rằng người giám hộ và trẻ em có thể truy cập, chỉnh sửa, xóa bỏ thông tin cá nhân của trẻ em. Khi truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin nói trên, chúng tôi có thể yêu cầu người giám hộ và / hoặc trẻ em thực hiện xác minh danh tính để đảm bảo an toàn thông tin. Trừ khi pháp luật và quy định có quy định khác, khi người giám hộ và trẻ em chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của trẻ em, chúng tôi có thể sẽ không sửa hoặc xóa ngay thông tin tương ứng khỏi hệ thống sao lưu ngay, nhưng sẽ sửa hoặc xóa thông tin đó khi bản sao lưu được cập nhật.

(1) Quyền truy cập thông tin cá nhân của trẻ em

Người giám hộ và trẻ em có thể xem thông tin cá nhân của trẻ em được cung cấp hoặc tạo ra khi sử dụng dịch vụ EzScore, chẳng hạn như dữ liệu thông tin cá nhân, một số hồ sơ sử dụng và nội dung đă xuất bản.

(2) Chỉnh sửa thông tin cá nhân của trẻ em

Chúng tôi khuyến khích người giám hộ và trẻ em cập nhật và chỉnh sửa thông tin cá nhân của trẻ em cho chính xác và hiệu quả hơn. Người giám hộ và trẻ em phát hiện thông tin cá nhân của trẻ em mà chúng tôi thu thập, sử dụng và xử lư là sai có thể liên hệ với chúng tôi để chỉnh sửa. Chúng tôi sẽ thực hiện các bước kịp thời để khắc phục sự cố sau khi hoàn thành việc xác minh và đối chiếu danh tính.

(3) Xóa thông tin cá nhân của trẻ em

Tùy từng trường hợp cụ thể của việc trẻ em lựa chọn dịch vụ EzScore, người giám hộ và trẻ em có thể tự ḿnh xóa một số thông tin cá nhân của trẻ khi sử dụng dịch vụ. Trong các trường hợp sau, người giám hộ và trẻ em có thể trực tiếp yêu cầu chúng tôi xóa thông tin cá nhân của trẻ em và chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp xóa kịp thời sau khi hoàn thành xác minh và đối chiếu danh tính, bao gồm:

1. Chúng tôi thu thập, lưu trữ, sử dụng, chuyển giao hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của trẻ em vi phạm pháp luật và các quy định hoặc thỏa thuận với người giám hộ và trẻ em;

2. Thu thập, lưu trữ, sử dụng, chuyển giao hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của trẻ em vượt quá mục đích hoặc trong thời hạn cần thiết;

3. Người giám hộ thu hồi sự đồng ư;

Tuy nhiên, xin lưu ư rằng nếu người giám hộ và trẻ em tự ư xóa hoặc yêu cầu chúng tôi xóa thông tin cá nhân cụ thể của trẻ em, điều đó có thể dẫn đến việc không thể tiếp tục sử dụng tất cả hoặc một phần dịch vụ của EzScore.

(4) Thay đổi phạm vi ủy quyền và sự đồng ư

Người giám hộ và trẻ em luôn có thể lựa chọn có tiết lộ thông tin hay không. Một số thông tin được yêu cầu để sử dụng dịch vụ EzScore, nhưng hầu hết các thông tin khác được cung cấp theo quyết định của chúng tôi. Người giám hộ và trẻ em có thể thay đổi phạm vi ủy quyền của họ cho chúng tôi tiếp tục thu thập thông tin hoặc thu hồi ủy quyền bằng cách xóa thông tin, tắt các chức năng của thiết bị, v.v.

Khi người giám hộ và trẻ em thu hồi lại ủy quyền, chúng tôi không thể tiếp tục cung cấp các dịch vụ tương ứng với ủy quyền đă thu hồi và chúng tôi sẽ không xử lư thông tin tương ứng nữa. Tuy nhiên, quyết định thu hồi ủy quyền sẽ không ảnh hưởng đến việc xử lư thông tin trước đó dựa trên sự ủy quyền của người giám hộ và trẻ em.

1. Dịch vụ của bên thứ ba

Dịch vụ EzScore có thể truy cập hoặc liên kết đến phương tiện truyền thông xă hội hoặc các dịch vụ khác (bao gồm các trang web hoặc các h́nh thức dịch vụ khác) do các bên thứ ba cung cấp cho trẻ em. Vui ḷng tham khảo phần “Dịch vụ của bên thứ ba” trong “Chính sách bảo mật của EzScore” để biết chi tiết về các loại h́nh dịch vụ của bên thứ ba mà chúng tôi truy cập hoặc liên kết đến.

Phương tiện truyền thông xă hội của bên thứ ba hoặc các dịch vụ khác được điều hành bởi bên thứ ba có liên quan. Việc trẻ em sử dụng các dịch vụ truyền thông xă hội của bên thứ ba đó hoặc các dịch vụ khác (bao gồm bất kỳ thông tin nào do trẻ em cung cấp cho các bên thứ ba đó) phải tuân theo các điều khoản dịch vụ và tuyên bố bảo vệ thông tin của bên thứ ba (không phải Chính sách này), người giám hộ và trẻ em phỉa đọc kĩ các điều khoản. Chính sách này chỉ áp dụng cho thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập và không áp dụng cho bất kỳ dịch vụ của bên thứ ba cung cấp hoặc quy tắc sử dụng thông tin của bên thứ ba. Nếu người giám hộ và trẻ em phát hiện các phương tiện truyền thông xă hội của bên thứ ba này hoặc các dịch vụ khác có nguy cơ xảy ra rủi ro th́ nên chấm dứt các hoạt động liên quan để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em và kịp thời  liên hệ với chúng tôi.

1. Sửa đổi Chính sách này

Để cung cấp dịch vụ tốt hơn, chúng tôi có thể sẽ sửa đổi các điều khoản của chính sách này theo thời gian theo cập nhật của EzScore và các yêu cầu liên quan của luật và quy định, và những sửa đổi đó là một phần của chính sách này. Nếu những cập nhật này dẫn đến giảm đáng kể hoặc thay đổi lớn về quyền lợi của người giám hộ và trẻ em trong chính sách này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn thông qua thông báo trên trang web, gửi thông báo, hiển thị cửa sổ nhắc nhở hoặc các phương tiện khác trước khi chính sách này có hiệu lực. Nếu người giám hộ thực hiện không đồng ư với những thay đổi như vậy, bạn có thể chọn yêu cầu trẻ ngừng sử dụng EzScore; nếu trẻ vẫn tiếp tục sử dụng EzScore, điều đó có nghĩa là người giám hộ đă hoàn toàn đọc, hiểu và đồng ư bị ràng buộc bởi chính sách sửa đổi này.ứn

Lời nói đầu:

Chào mừng bạn sử dụng dịch vụ do “EzScore” cung cấp! EzScore (đề cập đến trang web, ứng dụng EzScore và các dịch vụ tương ứng cho khách hàng của EzScore, sau đây gọi là “EzScore” hoặc “chúng tôi”) hoàn toàn nhận thức được tầm quan trọng của thông tin cá nhân đối với bạn, và chúng tôi luôn nghiêm túc cam kết bảo vệ thông tin cá nhân và sự riêng tư của người dùng (sau đây gọi chung là “người dùng” hoặc “bạn”) sử dụng sản phẩm và dịch vụ của EzScore. Khi bạn sử dụng EzScore, chúng tôi có thể sẽ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân về bạn. Chúng tôi hy vọng sẽ giải thích cho bạn những vấn đề liên quan như quy tắc xử lư tương ứng của chúng tôi khi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân có liên quan của bạn thông qua “Chính sách bảo mật của EzScore” (sau đây gọi là “Chính sách này”), để bảo vệ tốt hơn quyền lợi của bạn.

Nhắc nhở đặc biệt:

Trước khi sử dụng EzScore, vui ḷng đọc kỹ (trẻ vị thành niên phải có người giám hộ đọc cùng) và hiểu rơ chính sách này (đặc biệt là nội dung được in đậm hoặc gạch chân) để có lựa chọn phù hợp. Khi bạn đồng ư với chính sách này, nghĩa là bạn đồng ư rằng chúng tôi sẽ xử lư thông tin cá nhân có liên quan của bạn theo chính sách này. Bạn không nên sử dụng EzScore trừ khi bạn đă đọc và chấp nhận tất cả các điều khoản của chính sách này.

Chính sách này áp dụng cho EzScore, người dùng dưới 14 tuổi, đồng thời áp dụng chính sách này và “Quy tắc và những điều người giám hộ cần biết về bảo vệ thông tin cá nhân dành cho trẻ em của EzScore ” (xem Phụ lục 1). Nếu có bất kỳ sự mâu thuẫn nào giữa chính sách này và ” Quy tắc và những điều người giám hộ cần biết về bảo vệ thông tin cá nhân dành cho trẻ em của EzScore ” và các điều khoản tương tự trong “Điều khoản dịch vụ của EzScore“, th́ chính sách này sẽ được ưu tiên áp dụng. Nếu một dịch vụ nào đó do chúng tôi cung cấp không áp dụng chính sách này, dịch vụ đó sẽ loại trừ rơ ràng việc áp dụng chính sách này theo cách thích hợp.

Sau khi đọc chính sách này, nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách này hoặc các vấn đề liên quan đến chính sách này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi thông qua các kênh phản hồi được liệt kê trong phần “Cách liên hệ với chúng tôi” của chính sách này và chúng tôi sẽ cố gắng trả lời bạn ngay khi có thể.

Chính sách này sẽ giúp bạn hiểu những nội dung sau:

1. Cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân

2. Cách chúng tôi sử dụng cookie hoặc các công nghệ tương tự

3. Thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể chia sẻ, chuyển nhượng và tiết lộ

4. Chúng tôi lưu trữ và bảo vệ thông tin cá nhân như thế nào

5. Cách quản lư thông tin cá nhân của bạn

6. Dịch vụ của bên thứ ba

7. Bảo vệ trẻ vị thành niên

8. Sửa đổi và Thông báo

1. Cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn chủ yếu để bạn và những người dùng khác có thể sử dụng EzScore một cách dễ dàng hơn và hài ḷng hơn. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp cho tất cả người dùng Internet trải nghiệm trực tuyến an toàn, vui vẻ và mang tính giáo dục. Các thông tin cá nhân này giúp chúng tôi đạt được mục tiêu này.

1. Chúng tôi sẽ thu thập và lấy thông tin cá nhân của bạn thông qua các phương tiện sau:

1.1. Thông tin bạn cung cấp. Ví dụ:

1.1.1. Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi khi bạn đăng kư tài khoản EzScore hoặc sử dụng EzScore;

1.1.2. Thông tin được chia sẻ mà bạn cung cấp cho bên thứ ba thông qua EzScore, và thông tin được lưu trữ khi bạn sử dụng EzScore.

Xin lưu ư rằng nếu bạn tiết lộ thông tin của ḿnh trong thông tin bạn tải lên hoặc đăng ở các khu vực công cộng của dịch vụ EzScore hiển thị cho người dùng khác và trong phản hồi của bạn đối với thông tin do người khác tải lên hoặc đăng tải, những thông tin đó có thể bị người khác thu thập và sử dụng. Khi bạn biết thông tin của ḿnh bị người khác thu thập hoặc sử dụng không đúng cách, bạn có thể liên hệ với chúng tôi thông qua các kênh phản hồi được liệt kê trong phần “Cách liên hệ với chúng tôi” của chính sách này.

1.2. Thông tin của bạn được chia sẻ bởi các bên thứ ba. Đó là thông tin chia sẻ về bạn do bên thứ ba cung cấp khi họ sử dụng EzScore.

1.3. Thông tin của bạn do chúng tôi thu được. Khi bạn sử dụng EzScore, các thông tin chúng tôi thu thập, tổng hợp và ghi lại như thông tin nhật kư, thông tin vị trí, thông tin thiết bị.

2. Chúng tôi thu thập và sử dụng các loại thông tin cá nhân sau đây của bạn cho các mục đích sau:

Bạn hiểu và đồng ư rằng, chúng tôi hy vọng sẽ cung cấp cho bạn những sản phẩm và dịch vụ hoàn hảo, v́ vậy chúng tôi sẽ không ngừng cải tiến các sản phẩm và dịch vụ của ḿnh, có nghĩa là cùng với việc lặp lại, mở rộng và nâng cấp các sản phẩm và dịch vụ, chúng tôi có thể thường xuyên đưa ra các dịch vụ hoặc chức năng kinh doanh mới hoặc phân chia lại chức năng kinh doanh, và có thể yêu cầu thu thập thông tin cá nhân mới hoặc thay đổi mục đích hoặc phương pháp sử dụng thông tin cá nhân. Nếu chúng tôi muốn sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích khác không được quy định trong chính sách này hoặc thu thập thêm thông tin cá nhân không được đề cập trong chính sách này, chúng tôi sẽ hỏi sự đồng ư của bạn thông qua lời nhắc nhở trên giao diện, quy tŕnh tương tác, thông báo trên trang web hoặc các phương thức khác theo quy định của pháp luật. Trong quá tŕnh này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi thông qua các kênh phản hồi được liệt kê trong phần “Cách liên hệ với chúng tôi” của chính sách này và chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian sớm nhất.

2.1. Giúp bạn hoàn thành đăng kư và đăng nhập

Để tiện cho việc chúng tôi cung cấp cho bạn các dịch vụ liên tục và ổn định cũng như đảm bảo tính bảo mật khi bạn sử dụng dịch vụ EzScore, chúng tôi cần bạn cung cấp các thông tin đăng kư hoặc đăng nhập cơ bản, bao gồm số điện thoại di động, địa chỉ email và tên tài khoản, tên người dùng và mật khẩu. Nếu bạn chỉ có nhu cầu xem qua, chia sẻ và t́m đọc các dịch vụ nội dung phân tích bóng đá, bạn không cần phải đăng kư hoặc đăng nhập và cung cấp các thông tin trên.

Nếu bạn cung cấp thông tin bổ sung sau đây sẽ giúp chúng tôi cung cấp cho bạn trải nghiệm dịch vụ tốt hơn: biệt danh, giới tính, ảnh đại diện, ngày sinh của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn không cung cấp những thông tin này cũng không ảnh hưởng đến việc bạn sử dụng các chức năng cơ bản của EzScore.

2.2. Duy tŕ hoạt động b́nh thường của các chức năng cơ bản

Trong quá tŕnh bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, để cung cấp cho bạn các dịch vụ xem qua, chia sẻ và t́m đọc các dịch vụ nội dung phân tích bóng đá, cũng như hiển thị giao diện phù hợp hơn với nhu cầu của bạn, hiểu tính phù hợp của sản phẩm, xác định trạng thái tài khoản bất thường và đảm bảo đường truyền và an toàn vận hành của các dịch vụ của EzScore. Để duy tŕ hoạt động b́nh thường của các chức năng cơ bản nói trên, chúng tôi có thể sẽ trực tiếp hoặc gián tiếp thu thập, lưu trữ và liên kết thông tin về các dịch vụ bạn sử dụng và cách bạn sử dụng chúng, bao gồm:

(1) Thông tin nhật kư: Khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi hoặc sản phẩm hoặc dịch vụ khách hàng cung cấp, chúng tôi sẽ tự động thu thập t́nh trạng sử dụng chi tiết của bạn đối với các dịch vụ của chúng tôi và lưu chúng dưới dạng nhật kư đường truyền có liên quan. Ví dụ: tài khoản đăng nhập, nội dung được lọc, địa chỉ IP, loại tŕnh duyệt, nhà cung cấp viễn thông, môi trường mạng, ngôn ngữ sử dụng, ngày giờ truy cập và lịch sử lướt web, theo dơi, yêu thích và chia sẻ của bạn.

(2) Thông tin thiết bị: Chúng tôi có thể nhận và ghi lại thông tin liên quan đến thiết bị mà bạn sử dụng theo các quyền cụ thể mà bạn cấp trong quá tŕnh cài đặt và sử dụng phần mềm. Ví dụ: loại thiết bị, hệ điều hành và phiên bản, phiên bản khách hàng, độ phân giải của thiết bị, cài đặt thiết bị, số nhận dạng thiết bị (thông tin IMEI / AndroidID / IDFA / OpenUDID / GUID / thẻ SIM IMSI), tên gói, thông tin tính năng phần mềm và phần cứng, thông tin về vị trí của thiết bị (ví dụ: địa chỉ IP, các điểm truy cập WLAN có thể cung cấp thông tin liên quan, vị trí). Để thu thập thông tin thiết bị cá nhân cơ bản ở trên, chúng tôi sẽ xin phép truy cập quyền thông tin thiết bị của bạn. Chúng tôi thu thập các thông tin này để cung cấp cho bạn các dịch vụ cơ bản và các chức năng cơ bản của chúng tôi. Nếu bạn từ chối cung cấp các quyền trên, bạn có thể không có thể sử dụng dịch vụ EzScore.

Xin lưu ư rằng thông tin thiết bị cá nhân và thông tin nhật kư là thông tin không thể xác định một cá nhân cụ thể. Nếu chúng tôi kết hợp thông tin phi cá nhân đó với thông tin khác để xác định một cá nhân cụ thể hoặc sử dụng kết hợp với thông tin cá nhân, th́ trong quá tŕnh sử dụng kết hợp thông tin phi cá nhân đó sẽ được coi là thông tin cá nhân, trừ khi được bạn cho phép hoặc trừ khi có quy định khác theo luật và quy định, chúng tôi sẽ ẩn chúng đi và mă hóa những thông tin cá nhân đó. Trong quá tŕnh sử dụng kết hợp, thông tin này sẽ được xử lư và bảo vệ như thông tin cá nhân của bạn theo chính sách này.

2.3. Cung cấp cho bạn các dịch vụ tương tác và xuất bản

Khi bạn sử dụng EzScore, tải lên hoặc đăng thông tin và tham gia vào các hành vi tương tác liên quan (chẳng hạn như đăng nội dung tṛ chuyện), chúng tôi sẽ thu thập thông tin bạn tải lên, đăng hoặc h́nh thành, đồng thời sử dụng biệt danh, ảnh đại diện và bài đăng của bạn để hiển thị.

Xin lưu ư rằng thông tin bạn đăng công khai có thể chứa thông tin cá nhân của bạn hoặc thông tin nhạy cảm cá nhân, vui ḷng cân nhắc kỹ trước khi xuất bản. Nếu thông tin bạn đăng liên quan đến thông tin cá nhân của người khác, bạn nên được sự đồng ư của người khác trước khi đăng.

2.4. Cung cấp cho bạn dịch vụ chăm sóc khách hàng hoặc các chức năng phản hồi người dùng khác

Khi bạn liên hệ với chăm sóc khách hàng của chúng tôi hoặc sử dụng các chức năng phản hồi của người dùng khác (chẳng hạn như đưa ra đề nghị bán hàng và hậu măi, khiếu nại hoặc đề xuất bảo vệ thông tin cá nhân, các khiếu nại và nhu cầu khác của khách hàng), chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân cần thiết để phối hợp và xác minh danh tính người dùng của bạn để bảo vệ tài khoản và bảo mật hệ thống của bạn. Chúng tôi cũng có thể lưu các phương thức liên hệ của bạn (các phương thức liên hệ mà bạn sử dụng khi liên hệ với chúng tôi hoặc các phương thức liên hệ khác mà bạn chủ động cung cấp khi liên hệ với chúng tôi), hồ sơ và nội dung các cuộc liên lạc, cuộc gọi của bạn với chúng tôi, và các thông tin cần thiết khác có liên quan đến nhu cầu của bạn. Để tiện liên hệ với bạn hoặc giúp bạn giải quyết vấn đề, hoặc ghi lại các giải pháp và kết quả của các vấn đề liên quan.

2.5. Thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi thu thập gián tiếp:

Dựa trên dịch vụ EzScore bạn chọn sử dụng, chúng tôi có thể lấy thông tin cá nhân có liên quan từ các công ty liên kết và đối tác bên thứ ba mà bạn cho phép chia sẻ. Ví dụ: khi bạn sử dụng tài khoản của nền tảng bên thứ ba để đăng nhập vào dịch vụ EzScore, chúng tôi sẽ lấy thông tin liên quan theo tài khoản của bên thứ ba theo ủy quyền của bạn (bao gồm: tên người dùng, biệt danh, ảnh đại diện, cụ thể tùy thuộc vào nội dung bạn cấp quyền). Và sau khi bạn đồng ư với Chính sách bảo mật này, liên kết tài khoản bên thứ ba của bạn với tài khoản EzScore của bạn, để bạn có thể đăng nhập và sử dụng EzScore trực tiếp thông qua tài khoản của bên thứ ba. Chúng tôi sẽ thu thập và sử dụng thông tin của bạn trên cơ sở rằng chúng tôi tuân thủ các luật và quy định có liên quan, cũng như theo thỏa thuận với các công ty liên kết hoặc đối tác bên thứ ba, và trên cơ sở chúng tôi tin rằng các nguồn thông tin do họ cung cấp là hợp pháp.

2.6. Cung cấp cho bạn sự bảo mật

Để cải thiện tính bảo mật khi bạn sử dụng các dịch vụ do chúng tôi và các công ty liên kết và đối tác của chúng tôi cung cấp, để bảo vệ sự an toàn của bạn hoặc người dùng khác hoặc tài sản cá nhân của công chúng khỏi bị xâm phạm, và để pḥng tránh tốt hơn các trang web lừa đảo, gian lận, lỗ hổng mạng, vi rút máy tính, và các cuộc tấn công mạng, xâm nhập mạng và các rủi ro bảo mật khác. Đồng thời xác định chính xác hơn các hành vi vi phạm luật và quy định hoặc các quy tắc thỏa thuận liên quan đến EzScore. Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng hoặc tích hợp thông tin tài khoản của bạn, thông tin giao dịch, thông tin thiết bị, thông tin nhật kư và các thông tin chia sẻ mà các công ty liên kết và đối tác của chúng tôi đă được bạn cho phép hoặc theo quy định của pháp luật, để đánh giá toàn diện về tài khoản của bạn và rủi ro giao dịch của bạn và thực hiện xác minh danh tính, kiểm tra và pḥng tránh các sự cố bảo mật, đồng thời thực hiện các biện pháp ghi chép, kiểm toán, phân tích và xử lư cần thiết.

2.7. Bạn hiểu và đồng ư rằng một số dịch vụ riêng lẻ có thể yêu cầu bạn bật các quyền truy cập cụ thể trên thiết bị của bạn để thu thập và sử dụng thông tin liên quan đến các quyền này. Ví dụ:

(1) Sau khi bạn cho phép truy cập album ảnh hoặc máy ảnh (camera), bạn có thể tải lên, chụp ảnh hoặc ảnh hoặc video, để thực hiện các chức năng như tải ảnh đại diện lên hoặc liên lạc với chăm sóc khách hàng để cung cấp bằng chứng;

(2) Sau khi bạn cho phép truy cập micro và các quyền liên quan âm thanh, bạn có thể sử dụng chức năng tin nhắn thoại để liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng, v.v.;

Khi bạn cần tắt cấp quyền truy cập cho các chức năng này, hầu hết các thiết bị di động sẽ hỗ trợ nhu cầu này của bạn. Để biết các phương pháp cụ thể, vui ḷng tham khảo hoặc liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ hoặc nhà sản xuất thiết bị di động của bạn. Xin lưu ư rằng khi bạn mở bất kỳ quyền nào, nghĩa là bạn cho phép chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin liên quan để cung cấp cho bạn các dịch vụ tương ứng. Một khi bạn tắt bất kỳ cấp quyền truy cập nào nghĩa là bạn hủy bỏ ủy quyền, chúng tôi sẽ không thể tiếp tục thu thập và sử dụng thông tin liên quan dựa trên quyền hạn tương ứng, và cùng không thể cung cấp cho bạn dịch vụ tương ứng với các quyền hạn đó. Tuy nhiên, quyết định đóng quyền truy cập của bạn sẽ không ảnh hưởng đến việc thu thập và sử dụng thông tin trước đó dựa trên sự cho phép của bạn.

2.8. Các trường hợp ngoại lệ đối với ủy quyền và đồng ư

Tuy nhiên, theo luật và quy định có liên quan, việc thu thập thông tin cá nhân của bạn không cần ủy quyền và đồng ư của bạn trong các trường hợp sau:

(1) Liên quan trực tiếp đến an toàn quốc gia, an ninh quốc pḥng;

(2) Liên quan trực tiếp đến an toàn công cộng, sức khỏe cộng đồng và lợi ích công cộng chính;

(3) Liên quan trực tiếp đến hoạt động điều tra, kiện tụng, xét xử và phán quyết thi hành án h́nh sự;

(4) Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính như tính mạng, tài sản của bạn hoặc người khác nhưng lại rất  khó được sự đồng ư của chủ thể;

(5) Thông tin cá nhân thu thập được là những thông tin mà bạn tự công khai với công chúng;

(6) Kư và thực hiện hợp đồng cần thiết dựa theo yêu cầu của bạn;

(7) Thu thập thông tin cá nhân được tiết lộ công khai một cách hợp pháp, chẳng hạn như các báo cáo tin tức pháp luật, công bố thông tin của chính phủ;

(8) Cần thiết để duy tŕ hoạt động an toàn và ổn định của EzScore, chẳng hạn như phát hiện và xử lư các lỗi của sản phẩm hoặc dịch vụ;

(9) Cần thiết để thực hiện khai thác các bản tin hợp pháp;

(10) Cần thiết để nghiên cứu thống kê khai thác lợi ích công cộng hoặc nghiên cứu học thuật, và khi cung cấp nghiên cứu học thuật hoặc kết quả mô tả ra bên ngoài, tiến hành khử nhận dạng thông tin chứa trong kết quả;

(11) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

2.9. Nhắc nhở về thông tin cá nhân nhạy cảm

Thông tin cá nhân nhạy cảm là thông tin cá nhân khi bị ṛ rỉ, cung cấp bất hợp pháp hoặc bị lạm dụng có thể gây nguy hiểm cho sự an toàn của cá nhân và tài sản, dễ dẫn đến tổn hại đến danh tiếng cá nhân, sức khỏe thể chất và tinh thần hoặc bị phân biệt đối xử. Thông tin cá nhân ở trên do bạn cung cấp hoặc do chúng tôi thu thập có thể chứa thông tin cá nhân nhạy cảm của bạn, chẳng hạn như số tài khoản ngân hàng và thông tin giao dịch. Hăy cẩn thận và chú ư đến thông tin cá nhân nhạy cảm, bạn đồng ư rằng chúng tôi có thể xử lư thông tin cá nhân nhạy cảm của bạn theo các mục đích và phương pháp được mô tả trong Chính sách bảo mật này.

1. Cách chúng tôi sử dụng COOKIES hoặc các công nghệ tương tự

Chúng tôi hoặc các đối tác bên thứ ba của chúng tôi có thể lấy và sử dụng thông tin cá nhân của bạn thông qua COOKIES hoặc các công nghệ tương tự, và lưu trữ những thông tin đó dưới dạng thông tin nhật kư.

Bằng cách sử dụng COOKIES, chúng tôi cung cấp cho người dùng trải nghiệm web đơn giản và đầy tính cá nhân hóa. Mỗi COOKIES là một lượng nhỏ dữ liệu được gửi đến tŕnh duyệt của bạn từ máy chủ web và được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của bạn. Chúng tôi sử dụng COOKIES v́ lợi ích người dùng đó. Ví dụ: để làm cho quá tŕnh đăng nhập EzScore nhanh hơn, bạn có thể chọn lưu trữ tên người dùng của ḿnh trong một COOKIES. Điều này sẽ giúp bạn đăng nhập vào các dịch vụ của EzScore dễ dàng và nhanh chóng hơn trong lần tiếp theo. COOKIES có thể giúp chúng tôi xác định các trang và nội dung bạn liên kết, thời gian bạn dành cho EzScore và dịch vụ EzScore mà bạn chọn.

COOKIES cho phép chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn, nhanh hơn và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên EzScore. Tuy nhiên, bạn nên có thể kiểm soát xem tŕnh duyệt của ḿnh có chấp nhận COOKIES hay không và bằng cách nào. Vui ḷng tham khảo tài liệu đi kèm với tŕnh duyệt của bạn để biết thêm thông tin về điều này.

Chúng tôi và các đối tác bên thứ ba có thể thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn thông qua COOKIES hoặc các công nghệ tương tự và lưu trữ những thông tin đó.

Chúng tôi sử dụng COOKIES hoặc các công nghệ tương tự của riêng ḿnh, có thể được sử dụng cho các mục đích sau:

1. Ghi nhớ danh tính của bạn. Ví dụ: COOKIES hoặc các công nghệ tương tự giúp chúng tôi xác định bạn là người dùng đă đăng kư của chúng tôi hoặc lưu các sở thích hoặc thông tin khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi;

2. Phân tích t́nh h́nh bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có thể sử dụng COOKIES hoặc các công nghệ tương tự để hiểu bạn sử dụngEzScorecho những hoạt động nào hoặc những dịch vụ nào phổ biến nhất;

Bạn có thể từ chối hoặc quản lư COOKIES thông qua tŕnh duyệt hoặc cơ chế lựa chọn của người dùng. Tuy nhiên, xin lưu ư rằng nếu bạn tắt COOKIES, chúng tôi có thể không thể cung cấp cho bạn trải nghiệm dịch vụ tốt nhất và một số dịch vụ cũng có thể không hoạt động b́nh thường.

III. Thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể chia sẻ, chuyển nhượng hoặc tiết lộ

1. Chia sẻ

Chúng tôi rất coi trọng việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào ngoài chúng tôi mà không có sự đồng ư của bạn, ngoại trừ các trường hợp sau:

1.1. Các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho bạn. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các đối tác và các bên thứ ba khác để đạt được các chức năng cốt lơi mà bạn cần hoặc cung cấp các dịch vụ bạn cần. Ví dụ: các đối tác cung cấp dịch vụ dữ liệu (bao gồm giám sát quảng cáo trực tuyến, thống kê dữ liệu, phân tích dữ liệu);

1.2. Chia sẻ với các bên thứ ba như đối tác ủy thác cho chúng tôi thực hiện quảng cáo, mục đích là để các bên ủy thác này hiểu được mức độ phủ sóng và hiệu quả của quảng cáo. Ví dụ: chúng tôi có thể cho các bên ủy thác này biết có bao nhiêu người đă xem thông tin quảng cáo của họ hoặc mua sản phẩm của bên ủy thác sau khi thấy các thông tin này hoặc cung cấp cho họ thông tin thống kê không thể nhận dạng cá nhân để giúp họ hiểu đối tượng hoặc khách hàng của họ.

1.3. Chia sẻ cần thiết với các bên liên quan. Để chúng tôi cung cấp cho bạn các dịch vụ nhất quán dựa trên một hệ thống tài khoản thống nhất, để tiện cho bạn quản lư thống nhất, hệ thống đảm bảo và an toàn tài khoản. Thông tin cá nhân của bạn có thể sẽ được chia sẻ giữa chúng tôi và các công ty liên kết của chúng tôi khi cần thiết;

1.4. Để duy tŕ và cải thiện dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các đối tác và các bên thứ ba khác để giúp chúng tôi cung cấp cho bạn các dịch vụ mang tính trọng tâm hơn và cải tiến hơn, chẳng hạn như các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông thay mặt chúng tôi gửi email hoặc đẩy thông báo;

1.5. Để đạt được các mục đích khác được mô tả trong phần “Cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân” tại Điều 1 của chính sách này;

1.6. Để thực hiện các nghĩa vụ và quyền lợi của chúng tôi trong chính sách này hoặc trong các thỏa thuận khác đă đạt được giữa chúng tôi và bạn;

1.7. Trong phạm vi luật pháp và quy định cho phép, để tuân thủ pháp luật, bảo vệ chúng tôi và các công ty liên kết hoặc đối tác của chúng tôi, bạn hoặc những người dùng EzScore khác hoặc lợi ích xă hội công cộng, tài sản hoặc sự an toàn khỏi bị thiệt hại, chẳng hạn như để ngăn chặn gian lận và các hoạt động bất hợp pháp khác, và giảm thiểu rủi ro tín dụng, chúng tôi có thể trao đổi thông tin với các công ty và tổ chức khác. Tuy nhiên, điều này không bao gồm vi phạm cam kết trong chính sách này như buôn bán, cho thuê, chia sẻ hoặc tiết lộ thông tin theo cách khác để thu lợi.

1.8. Hỗ trợ bạn xử lư các tranh chấp giữa bạn và người khác theo nhu cầu chính đáng của bạn;

1.9. Cung cấp thông tin cá nhân của bạn theo yêu cầu hợp pháp của người giám hộ của bạn;

1.10. Được cung cấp theo thỏa thuận dịch vụ đă kư với bạn (bao gồm thỏa thuận điện tử được kư trực tuyến và các quy tắc nền tảng tương ứng) hoặc các văn bản pháp lư khác quy định;

1.11. Cung cấp dựa trên nghiên cứu học thuật;

1.12. Cung cấp dựa trên lợi ích xă hội và công cộng phù hợp với pháp luật và các quy định.

Chúng tôi sẽ chỉ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích hợp pháp, chính đáng, cần thiết, cụ thể và rơ ràng. Chúng tôi sẽ kư các thỏa thuận bảo mật nghiêm ngặt với các công ty, tổ chức và cá nhân mà chúng tôi chia sẻ thông tin, yêu cầu họ xử lư thông tin theo hướng dẫn của chúng tôi, chính sách này và mọi biện pháp bảo mật và an toàn có liên quan khác.

2. Chuyển nhượng

1. Tùy theo sự phát triển kinh doanh của chúng tôi, chúng tôi có thể tiến hành sáp nhập, mua lại, chuyển nhượng tài sản hoặc các giao dịch tương tự, mà thông tin cá nhân của bạn có thể được chuyển giao như một phần của các giao dịch đó. Chúng tôi sẽ yêu cầu các công ty và tổ chức mới nắm giữ thông tin cá nhân của bạn tiếp tục chịu sự ràng buộc bởi chính sách này, nếu không, chúng tôi sẽ yêu cầu các công ty và tổ chức đó trưng cầu sự cho phép và đồng ư của bạn một lần nữa.

2. Sau khi nhận được sự đồng ư rơ ràng của bạn, chúng tôi sẽ chuyển thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba.

3. Tiết lộ

Chúng tôi sẽ chỉ tiết lộ thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp sau và trên cơ sở thực hiện các biện pháp bảo mật phù hợp tiêu chuẩn ngành:

3.1. Theo nhu cầu của bạn, tiết lộ thông tin cá nhân mà bạn chỉ định theo phương thức tiết lộ mà bạn hoàn toàn đồng ư;

3.2. Khi cần cung cấp thông tin cá nhân của bạn theo yêu cầu của luật pháp, quy định, cơ quan thực thi pháp luật hành chính bắt buộc hoặc yêu cầu tư pháp, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn theo loại thông tin được yêu cầu và phương thức tiết lộ. Trên cơ sở tuân thủ luật pháp và quy định, khi chúng tôi nhận được yêu cầu tiết lộ thông tin nêu trên, chúng tôi sẽ yêu cầu người nhận phải cung cấp các văn bản pháp lư tương ứng, chẳng hạn như giấy triệu tập hoặc thư mời điều tra. Chúng tôi đảm bảo tính minh bạch nhất có thể về thông tin mà chúng tôi được yêu cầu cung cấp, trong phạm vi pháp luật cho phép. Tất cả các yêu cầu đều được xem xét cẩn thận để đảm bảo chúng có cơ sở hợp pháp và chỉ giới hạn ở dữ liệu mà cơ quan thực thi pháp luật có quyền thu thập hợp pháp cho các mục đích điều tra cụ thể.

4. Các trường hợp ngoại lệ cần được cho phép và đồng ư trước khi chia sẻ, chuyển nhượng và tiết lộ thông tin

Trong các trường hợp sau, việc chia sẻ, chuyển nhượng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn không cần có sự cho phép và đồng ư trước của bạn:

1.1. Liên quan trực tiếp đến an ninh quốc gia, an ninh quốc pḥng;

1.2. Những việc liên quan trực tiếp đến an ninh công cộng, sức khoẻ cộng đồng và lợi ích cộng đồng lớn;

1.3. Những người liên quan trực tiếp đến công tác điều tra, tố tụng, xét xử và thi hành án h́nh sự;

1.4. Để bảo vệ lợi ích hợp pháp như tính mạng, tài sản cá nhân của bạn hoặc của người khác mà khó được sự đồng ư của chủ thể;

1.5. Thông tin do chính bạn công khai cho công chúng;

1.6. Thu thập thông tin từ các thông tin được tiết lộ công khai một cách hợp pháp, chẳng hạn như các bản tin pháp luật, công bố thông tin của chính phủ và các kênh khác.

1.7. Liên quan đến việc chúng tôi thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

Theo quy định của pháp luật, việc chia sẻ, chuyển nhượng và tiết lộ thông tin cá nhân đă được khử nhận dạng và đảm bảo rằng người nhận dữ liệu không thể khôi phục và xác định lại đối tượng của thông tin, các hành vi chia sẻ, chuyển nhượng và công khai tiết lộ ra bên ngời các thông tin không thuộc thông tin cá nhân, việc lưu trữ và xử lư đối với loại dữ liệu này sẽ không cần thông báo và có được sự đồng ư của bạn.

1. Cách chúng tôi lưu trữ và bảo vệ thông tin cá nhân

2. Lưu trữ thông tin cá nhân

Trừ khi pháp luật, quy định hoặc cơ quan quản lư có quy định khác, chúng tôi sẽ chỉ lưu trữ thông tin cá nhân của bạn trong khoảng thời gian ngắn nhất cần thiết cho các mục đích được mô tả trong chính sách này. Nếu chúng tôi chấm dứt dịch vụ hoặc hoạt động, chúng tôi sẽ ngay lập tức ngừng thu thập thông tin cá nhân của bạn, đồng thời, chúng tôi sẽ tuân thủ các luật và quy định liên quan để thông báo trước cho bạn, đồng thời xóa hoặc ẩn danh thông tin cá nhân của bạn sau khi chấm dứt dịch vụ hoặc hoạt động, trừ khi có quy định khác bởi pháp luật hoặc cơ quan quản lư.

Thông tin cá nhân được thu thập và tạo ra trong quá tŕnh hoạt động của chúng tôi trong lănh thổ nước Cộng ḥa xă hội chủ nghĩa Việt Nam được lưu trữ trong lănh thổ Việt Nam, trừ các trường hợp sau:

1.1. Có quy định rơ ràng trong luật và các quy định;

1.2. Nhận được sự cho phép và đồng ư của bạn;

1.3. Dịch vụ EzScore bạn sử dụng liên quan đến xuyên biên giới và chúng tôi cần cung cấp thông tin cá nhân của bạn ra ngoài lănh thổ.

Để đối phó với các t́nh huống trên, chúng tôi sẽ đảm bảo thực hiện theo luật và quy định của quốc gia và các quy định của cơ quan quản lư có liên quan, đồng thời cung cấp sự bảo vệ thích hợp cho thông tin cá nhân của bạn.

2. Bảo vệ thông tin cá nhân

Chúng tôi rất coi trọng vấn đề bảo mật thông tin, thiết lập một đội ngũ bảo mật chuyên dụng và thực hiện mọi biện pháp hợp lư có thể thực hiện được để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

2.1. Các biện pháp kỹ thuật bảo mật dữ liệu

Chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp bảo vệ an ninh theo tiêu chuẩn ngành, bao gồm việc thiết lập quy phạm chế độ, kỹ thuật an toàn một cách hợp lư để ngăn thông tin cá nhân của bạn bị truy cập, sử dụng và sửa đổi mà không được phép cũng như tránh làm hỏng hoặc mất dữ liệu.

Các dịch vụ của chúng tôi áp dụng nhiều công nghệ mă hóa khác nhau. Ví dụ: trong một số dịch vụ EzScore, chúng tôi sẽ sử dụng công nghệ mă hóa (chẳng hạn như SSL) để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, áp dụng công nghệ mă hóa để mă hóa và lưu trữ thông tin cá nhân của bạn, đồng thời cô lập thông tin đó bằng công nghệ cô lập.

Khi sử dụng thông tin cá nhân, chẳng hạn như hiển thị thông tin và tính toán liên kết thông tin, chúng tôi sẽ sử dụng nhiều công nghệ che dấu dữ liệu (data masking) để tăng cường tính bảo mật của thông tin đang sử dụng.

Chúng tôi cũng sẽ sử dụng công nghệ kiểm soát truy cập dữ liệu nghiêm ngặt và xác thực đa yếu tố để bảo vệ thông tin cá nhân và ngăn chặn dữ liệu bị sử dụng bất hợp pháp.

2.2. Các biện pháp bảo mật khác mà chúng tôi thực hiện để bảo vệ thông tin cá nhân

Chúng tôi có một hệ thống quản lư bảo mật dữ liệu hàng đầu trong ngành với phương châm lấy dữ liệu là cốt lơi, và hệ thống quản lư an toàn dữ liệu xung quanh ṿng đời dữ liệu, giúp cải thiện tính bảo mật của toàn bộ hệ thống từ nhiều khía cạnh như tổ chức xây dựng, thiết kế hệ thống, quản lư nhân sự và công nghệ sản phẩm. Chúng tôi quản lư và điều chỉnh việc lưu trữ và sử dụng thông tin cá nhân bằng cách thiết lập hệ thống phân loại và phân cấp dữ liệu, quy cách quản lư bảo mật dữ liệu và quy cách phát triển bảo mật dữ liệu.

Chúng tôi kiểm soát bảo mật toàn diện đối với dữ liệu thông qua các thỏa thuận bảo mật người tiếp xúc thông tin, cơ chế giám sát và kiểm toán.

Chúng tôi cũng tiến hành các khóa đào tạo về bảo mật và quyền riêng tư để nâng cao nhận thức về bảo mật của nhân viên và nhận thức về các chính sách bảo vệ thông tin cá nhân và các thủ tục liên quan.

2.3. Chúng tôi chỉ cho phép những nhân viên và đối tác cần biết thông tin này truy cập thông tin cá nhân của bạn, đồng thời thiết lập cơ chế giám sát và kiểm soát truy cập chặt chẽ cho mục đích này. Chúng tôi cũng yêu cầu tất cả nhân viên có thể có quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn phải thực hiện các nghĩa vụ bảo mật tương ứng. Nếu không thể thực hiện các nghĩa vụ này có thể dẫn đến truy cứu trách nhiệm pháp lư hoặc chấm dứt quan hệ đối tác vớiEzScore.

2.4. Internet không phải là một môi trường an toàn tuyệt đối và không thể xác định được liệu giao tiếp với những người dùng khác như qua email, tin nhắn tức thời, phần mềm xă hội hoặc phần mềm dịch vụ khác có được mă hóa hoàn toàn hay không. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng mật khẩu phức tạp khi sử dụng các công cụ này và chú ư giữ an toàn cho thông tin của bạn. Khi liên lạc hoặc mua hàng hóa và dịch vụ với bên thứ ba thông qua dịch vụEzScore, bạn không thể tránh được việc sẽ tiết lộ thông tin của ḿnh cho bên đối tác giao dịch hoặc đối tác giao dịch tiềm năng, chẳng hạn như thông tin liên hệ hoặc địa chỉ bưu điện. Hăy bảo vệ thông tin của bạn một cách hợp lư và chỉ cung cấp cho người khác khi cần thiết.

2.5. Môi trường Internet không an toàn 100%, và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo hoặc đảm bảo tính bảo mật của thông tin cá nhân mà bạn gửi cho chúng tôi. Nếu cơ sở vật chất, kỹ thuật hoặc bảo vệ quản lư của chúng tôi bị hư hỏng, dẫn đến truy cập trái phép, tiết lộ công khai, giả mạo hoặc phá hủy thông tin cá nhân, dẫn đến thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của bạn, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm pháp lư tương ứng.

2.6. Xử lư sự cố bảo mật

Để đối phó với các nguy cơ ṛ rỉ, hư hỏng và mất mát thông tin cá nhân có thể xảy ra, chúng tôi đă xây dựng một số hệ thống để làm rơ các tiêu chuẩn phân loại và phân cấp của các sự cố bảo mật và lỗ hổng bảo mật và các quy tŕnh xử lư tương ứng. Chúng tôi cũng đă thành lập một nhóm ứng phó khẩn cấp cho các sự cố bảo mật. Theo yêu cầu về yêu cầu quy phạm xử lư sự cố bảo mật, chúng tôi đă đưa ra các kế hoạch bảo mật cho các sự cố an ninh khác nhau để ngăn chặn tổn thất, phân tích, định vị, xây dựng các biện pháp khắc phục và hợp tác với các bộ phận liên quan để truy xuất nguồn gốc và tấn công. Chúng tôi cũng thường xuyên tổ chức đào tạo nội bộ và diễn tập khẩn cấp để cho phép các nhân viên liên quan của chúng tôi nắm vững các chiến lược và quy tŕnh ứng phó khẩn cấp tương ứng.

Trong trường hợp không may xảy ra sự cố bảo mật thông tin, chúng tôi sẽ nhanh chóng thông báo cho bạn theo các yêu cầu của pháp luật và quy định: t́nh h́nh cơ bản và tác động có thể xảy ra của sự cố bảo mật, các biện pháp xử lư chúng tôi đă hoặc sẽ thực hiện và các đề xuất để bạn có thể chủ động pḥng tránh và giảm thiểu rủi ro, biện pháp khắc phục cho bạn v.v.. Đồng thời, chúng tôi sẽ nhanh chóng thông báo cho bạn những thông tin liên quan của sự kiện qua email, thư từ, điện thoại, gửi thông báo, … Khi khó có thể thông báo thông tin cho từng đối tượng, chúng tôi sẽ có cách xử lư hợp lư và hiệu quả để công bố thông báo. Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ chủ động báo cáo t́nh h́nh xử lư các sự cố bảo mật thông tin theo đúng yêu cầu của cơ quan quản lư.

Xin bạn hăy hiểu rằng do những hạn chế về mặt kỹ thuật và hạn chế về pḥng ngừa rủi ro, cho dù chúng tôi đă cố gắng hết sức tăng cường các biện pháp bảo mật th́ không phải lúc nào chúng tôi cũng có thể đảm bảo bảo mật thông tin 100%. Bạn cần hiểu rằng hệ thống và mạng viễn thông mà bạn sử dụng để truy cập EzScore có thể gặp sự cố do những trường hợp ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

Vui ḷng giữ số tài khoản, mật khẩu và các yếu tố nhận dạng khác của bạn ở một nơi an toàn. Khi bạn sử dụng EzScore, chúng tôi sẽ sử dụng số tài khoản, mật khẩu và các yếu tố nhận dạng khác để nhận dạng bạn. Một khi bạn tiết lộ thông tin nói trên, bạn có thể bị thiệt hại và có thể gây bất lợi cho bạn. Nếu bạn phát hiện số tài khoản, mật khẩu hoặc các yếu tố nhận dạng khác của ḿnh có thể hoặc đă bị lộ, vui ḷng liên hệ ngay với chúng tôi để chúng tôi có thể thực hiện các biện pháp thích hợp kịp thời nhằm tránh hoặc giảm bớt những tổn thất liên quan.

2.7. Chúng tôi có một hệ thống quản lư bảo mật dữ liệu hàng đầu trong ngành với phương châm dữ liệu là cốt lơi, và hệ thống quản lư an toàn dữ liệu xung quanh ṿng đời dữ liệu, giúp cải thiện tính bảo mật của toàn bộ hệ thống từ nhiều khía cạnh như tổ chức xây dựng, thiết kế hệ thống, quản lư nhân sự và công nghệ sản phẩm. Hiện tại, công nghệ lưu trữ đám mây mà chúng tôi dùng lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn đă đạt được chứng nhận “Đám mây đáng tin cậy” do Liên minh Trung tâm Dữ liệu cấp.

1. Cách quản lư thông tin cá nhân của bạn

2. Truy cập, cập nhật và xóa

Chúng tôi khuyến khích bạn cập nhật và sửa đổi thông tin cá nhân của ḿnh cho chính xác và hiệu quả hơn. Chúng tôi sẽ sử dụng các phương tiện kỹ thuật phù hợp hoặc cung cấp các kênh liên hệ gửi đơn đăng kư để đảm bảo rằng, trong khả năng có thể, bạn có thể truy cập, cập nhật và chỉnh sửa thông tin của ḿnh hoặc cung cấp các thông tin khác khi sử dụng EzScore.

Khi truy cập, cập nhật, sửa và xóa các thông tin cá nhân nói trên, chúng tôi có thể yêu cầu bạn thực hiện xác minh danh tính để đảm bảo an toàn thông tin. Đối với thông tin cá nhân của bạn được thu thập thông qua COOKIES hoặc các công nghệ tương tự, chúng tôi cũng giải thích cho bạn cơ chế lựa chọn trong mục II “Cách chúng tôi sử dụng COOKIES hoặc các công nghệ tương tự” trong chính sách này.

Nếu bạn muốn kiểm tra, sửa đổi hoặc xóa một số thông tin cá nhân của ḿnh, vui ḷng đăng nhập vào EzScore để thực hiện các thao tác liên quan. Trong quá tŕnh thao tác, nếu có thắc mắc hoặc khó khăn, bạn có thể lực chọn phương thức liên hệ với chúng tôi thông qua các kênh phản hồi được liệt kê trong phần “Cách liên hệ với chúng tôi” của chính sách này và chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian sớm nhất..

Trừ khi pháp luật và quy định có quy định khác, khi bạn sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của ḿnh, chúng tôi có thể sẽ không sửa hoặc xóa ngay thông tin tương ứng khỏi hệ thống sao lưu, nhưng sẽ sửa hoặc xóa thông tin khi bản sao lưu được cập nhật.

2. Công khai và chia sẻ

Nhiều hạng mục dịch vụ của chúng tôi cho phép bạn chia sẻ công khai thông tin về bạn không chỉ với mạng xă hội của bạn mà c̣n với tất cả người dùng dịch vụ, chẳng hạn như thông tin bạn tải lên hoặc đăng trên EzScore, cũng như thông tin liên quan bao gồm dữ liệu vị trí liên quan và thông tin nhật kư. Miễn là bạn không xóa thông tin bạn đă công khai hoặc chia sẻ, thông tin liên quan có thể vẫn c̣n trong miền công cộng; ngay cả khi bạn xóa thông tin đă chia sẻ, thông tin liên quan vẫn có thể được lưu trữ, sao chép bởi người dùng khác hoặc bên thứ ba không chịu sự kiểm soát của chúng tôi, hoặc được lưu giữ trong miền công cộng bởi những người dùng khác hoặc các bên thứ ba đó. Nếu bạn công khai hoặc chia sẻ thông tin của bạn thông qua các kênh trên, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về việc tiết lộ thông tin của bạn. V́ vậy, chúng tôi nhắc nhở và yêu cầu bạn cân nhắc kỹ lưỡng về việc có nên tiết lộ hoặc chia sẻ thông tin của bạn qua các kênh trên hay không.

3. Thay đổi phạm vi ủy quyền và sự đồng ư của bạn

Bạn luôn có thể chọn tiết lộ thông tin cá nhân cho chúng tôi hay không. Một số thông tin cá nhân là cần thiết để sử dụng EzScore, nhưng việc cung cấp hầu hết các thông tin khác là do bạn quyết định. Bạn có thể thay đổi phạm vi ủy quyền chúng tôi tiếp tục thu thập thông tin hoặc rút lại ủy quyền bằng cách xóa thông tin, tắt các chức năng của thiết bị, v.v.

Sau khi ủy quyền bị thu hồi, chúng tôi không thể tiếp tục cung cấp cho bạn các dịch vụ tương ứng với ủy quyền đă thu hồi và chúng tôi cũng không tiếp tục xử lư thông tin tương ứng của bạn nữa. Tuy nhiên, quyết định thu hồi ủy quyền của bạn sẽ không ảnh hưởng đến việc xử lư thông tin trước đó dựa trên ủy quyền của bạn.

4. Ràng buộc quyết định tự động của hệ thống thông tin

Trong một số chức năng kinh doanh, chúng tôi chỉ có thể đưa ra quyết định dựa trên các cơ chế ra quyết định tự động không do con người thực hiện, bao gồm hệ thống thông tin, thuật toán, v.v. Nếu những quyết định này ảnh hưởng không nhỏ đến quyền và lợi ích hợp pháp của bạn th́ bạn có quyền yêu cầu chúng tôi giải tŕnh và chúng tôi sẽ đưa ra những biện pháp xử lư phù hợp.

5. Đáp ứng yêu cầu trên của bạn

Để đảm bảo tính bảo mật, bạn có thể được yêu cầu cung cấp yêu cầu bằng văn bản hoặc bằng cách khác chứng minh danh tính của bạn. Chúng tôi có thể yêu cầu bạn xác minh danh tính của ḿnh trước khi xử lư yêu cầu của bạn.

Đối với các yêu cầu hợp lư của bạn, về nguyên tắc chúng tôi sẽ không tính phí, nhưng đối với các yêu cầu lặp lại và vượt quá giới hạn hợp lư, chúng tôi sẽ tính một mức chi phí nhất định khi thích hợp. Đối với những công việc lặp đi lặp lại một cách không cần thiết, đ̣i hỏi quá nhiều phương tiện kỹ thuật (ví dụ: cần phát triển hệ thống mới hoặc về cơ bản thay đổi quy ước hiện hành), gây rủi ro cho quyền và lợi ích hợp pháp của người khác hoặc các yêu cầu rất phi thực tế (ví dụ: liên quan đến việc sao lưu thông tin được lưu trữ trên băng đĩa), chúng tôi có thể từ chối chúng.

Chúng tôi sẽ không thể đáp ứng yêu cầu của bạn trong các trường hợp sau:

1. Liên quan đến việc chúng tôi thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật;

2. Liên quan trực tiếp đến an ninh quốc gia, an ninh quốc pḥng;

3. Những việc liên quan trực tiếp đến an toàn công cộng, sức khoẻ cộng đồng và lợi ích công cộng lớn;

4. Liên quan trực tiếp đến công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án h́nh sự;

5. Chúng tôi có đầy đủ bằng chứng cho thấy bạn có ác ư chủ quan hoặc lạm dụng quyền của ḿnh;

6. Để bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp chính của bạn hoặc của người khác như tính mạng, tài sản .v.v..mà khó được sự đồng ư của chủ thể;

7. Việc đáp ứng yêu cầu của bạn sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của bạn hoặc cá nhân, tổ chức khác;

8. Liên quan đến bí mật thương mại.

1. Dịch vụ của bên thứ ba

EzScore có thể truy cập hoặc liên kết đến các phương tiện truyền thông xă hội hoặc các dịch vụ khác (bao gồm các trang web hoặc các h́nh thức dịch vụ khác) do các bên thứ ba cung cấp. Bao gồm:

1. Bạn có thể sử dụng nút “Chia sẻ” để chia sẻ một vài nội dung nhất định trong EzScore cho bên thứ ba. Ngoài ra, hoặc bạn có thể đăng nhập vào EzScore bằng dịch vụ của bên thứ ba. Các chức năng này có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn (bao gồm cả thông tin nhật kư của bạn) và có thể cài đặt COOKIES trong thiết bị của bạn để hoạt động b́nh thường các chức năng trên;

2. Chúng tôi cung cấp cho bạn các liên kết thông qua quảng cáo hoặc các phương tiện khác của dịch vụ của chúng tôi, cho phép bạn truy cập các dịch vụ hoặc trang web của bên thứ ba;

3. Các t́nh huống truy cập dịch vụ của bên thứ ba khác.

Ví dụ: để đạt được các mục đích nêu trong chính sách này, chúng tôi có thể truy cập SDK hoặc các ứng dụng tương tự khác (chẳng hạn như mă nhúng, tŕnh cắm, v.v.) do các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba cung cấp để cung cấp cho bạn dịch vụ khách hàng và trải nghiệm người dùng tốt hơn. Hiện tại, các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba mà chúng tôi tiếp cận chủ yếu bao gồm các loại sau:

(1) Đối với các dịch vụ liên quan đến quảng cáo, bao gồm hiển thị quảng cáo, theo dơi / thống kê dữ liệu quảng cáo, v.v.;

(2) Sử dụng cho các chức năng gửi tin nhắn, bao gồm cả nhà sản xuất điện thoại di động gửi, nhắc nhở sự kiện cụ thể, v.v.;

(3) Sử dụng cho các dịch vụ được ủy quyền của bên thứ ba, bao gồm đăng nhập tài khoản của bên thứ ba, chia sẻ nội dung có liên quan đến các sản phẩm của bên thứ ba, v.v.;

(4) Sử dụng để hỗ trợ các mô-đun chức năng của sản phẩm, bao gồm dịch vụ khách hàng thông minh, v.v.;

(5) Sử dụng để tối ưu hóa hiệu suất sản phẩm, bao gồm thông tin thống kê về sự cố dữ liệu, v.v.;

Một số SDK của bên thứ ba hoặc các ứng dụng tương tự mà chúng tôi truy cập có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn. Ví dụ: khi bạn sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba đó trong dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ư rằng thông tin của bạn sẽ được họ trực tiếp thu thập và xử lư. Chúng tôi sẽ đánh giá tính hợp pháp, chính đáng và sự cần thiết của thông tin cá nhân được thu thập bởi các dịch vụ của bên thứ ba đó, yêu cầu các bên thứ ba đó thực hiện các biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và tuân thủ nghiêm ngặt các luật, quy định và yêu cầu quy định có liên quan. Bạn có thể nhấp vào “Mục lục SDK của bên thứ ba” để t́m hiểu về thông tin cơ bản của SDK bên thứ ba mà chúng tôi chủ yếu truy cập. Bạn cũng có thể chọn liên hệ với chúng tôi thông qua các kênh phản hồi được liệt kê trong phần “Cách liên hệ với chúng tôi” của chính sách này và chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian sớm nhất.

Quyền truy cập vào phương tiện truyền thông xă hội của bên thứ ba hoặc các dịch vụ khác ở trên được điều hành bởi bên thứ ba có liên quan. Việc bạn sử dụng các dịch vụ truyền thông xă hội của bên thứ ba đó hoặc các dịch vụ khác (bao gồm thông tin bất kỳ nào bạn cung cấp cho các bên thứ ba đó) phải tuân theo các điều khoản dịch vụ và tuyên bố bảo vệ thông tin của bên thứ ba (không phải chính sách này) và bạn cần phải đọc kỹ các điều khoản của nó. Chính sách này chỉ áp dụng cho thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập và không áp dụng cho bất kỳ dịch vụ của bên thứ ba hoặc quy tắc sử dụng thông tin của bên thứ ba. Nếu bạn nhận thấy rằng các phương tiện truyền thông xă hội của bên thứ ba hoặc các dịch vụ khác có nguy cơ rủi ro, bạn nên chấm dứt các hoạt động liên quan để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ḿnh và liên hệ với chúng tôi kịp thời.

VII. Bảo vệ trẻ vị thành niên

Chúng tôi đề nghị rằng bất kỳ trẻ vị thành niên nào tham gia vào các hoạt động trực tuyến nên được sự đồng ư của cha mẹ hoặc những người giám hộ khác (sau đây gọi là “người giám hộ”). Chúng tôi sẽ bảo vệ thông tin cá nhân của trẻ vị thành niên theo luật và quy định quốc gia có liên quan.

Chúng tôi khuyến khích người giám hộ hướng dẫn trẻ vị thành niên sử dụng EzScore. Nếu bạn là trẻ vị thành niên dưới mười bốn tuổi, vui ḷng thông báo cho người giám hộ của bạn để cùng đọc chính sách này và chấp nhận ” Quy tắc và những điều người giám hộ cần biết về bảo vệ thông tin cá nhân dành cho trẻ em của EzScore ” của chúng tôi và khi bạn sử dụng EzScore, hăy t́m sự đồng ư và hướng dẫn trước khi bạn sử dụng EzScore và giao nộp thông tin cá nhân.

VIII. Sửa đổi và Thông báo

Để cung cấp cho bạn dịch vụ tốt hơn, trong thời gian phù hợp chúng tôi có thể sửa đổi các điều khoản của chính sách này dựa theo t́nh h́nh cập nhật của dịch vụ EzScore và các yêu cầu liên quan của luật và quy định, và những sửa đổi đó là một phần của chính sách này. Chúng tôi sẽ đăng bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách này trên trang này. Đối với các thay đổi lớn, chúng tôi cũng sẽ cung cấp các thông báo nổi bật hơn (thông báo trên trang web, gửi thông báo, hiện cửa sổ nhắc nhở). Những thay đổi chính được đề cập trong chính sách này bao gồm nhưng không giới hạn ở:

1. Mô h́nh dịch vụ của chúng tôi đă có những thay đổi lớn. Chẳng hạn như mục đích xử lư thông tin cá nhân, loại thông tin cá nhân được xử lư, cách thức sử dụng thông tin cá nhân, v.v …;

2. Chúng tôi có những thay đổi đáng kể trong cơ cấu sở hữu của ḿnh. Chẳng hạn như thay đổi chủ sở hữu do điều chỉnh kinh doanh, phá sản và sáp nhập mua lại, v.v.;

3. Có sự thay đổi lớn về đối tượng chính của việc chia sẻ, chuyển nhượng hoặc công khai tiết lộ thông tin cá nhân;

4. Những thay đổi đáng kể về quyền tham gia vào việc xử lư thông tin cá nhân của bạn và cách thực hiện chúng;

5. Chúng tôi chịu trách nhiệm bộ phận chịu trách nhiệm xử lư bảo mật thông tin cá nhân. Những thay đổi đáng kể về phương thức liên hệ và các kênh khiếu nại;

6. Quan trọng khác hoặc có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích cá nhân của bạn.

Nếu bạn không đồng ư với những thay đổi này, bạn có thể chọn ngừng sử dụng dịch vụ EzScore, nếu bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ EzScore có nghĩa là bạn đă đọc đầy đủ, hiểu và đồng ư chịu sự ràng buộc của chính sách sửa đổi.

Bất kỳ sửa đổi nào của chúng tôi đều sẽ đặt sự hài ḷng của bạn lên hàng đầu. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại Chính sách bảo mật của chúng tôi mỗi khi bạn sử dụng EzScore.

Chúng tôi có thể gửi cho bạn các thông báo liên quan đến dịch vụ khi cần thiết (ví dụ: khi chúng tôi tạm dừng dịch vụ EzScore do bảo tŕ hệ thống, thay đổi, chấm dứt cung cấp dịch vụ EzScore). Nếu bạn không muốn tiếp tục nhận tin nhắn của chúng tôi, bạn có thể yêu cầu chúng tôi dừng gửi tin nhắn, ví dụ: yêu cầu chúng tôi ngừng gửi tin nhắn SMS quảng cáo theo hướng dẫn hủy đăng kư SMS hoặc cài đặt trên thiết bị di động của bạn, ngừng nhận tin tức của chúng tôi; nhưng ngoại trừ tin nhắn pháp luật quy định.

Thông thường chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi, ư kiến hoặc đề xuất của bạn trong ṿng mười lăm ngày làm việc sau khi chúng tôi xác minh danh tính người dùng của bạn. Nếu bạn không hài ḷng với phản hồi của chúng tôi, bạn cũng có thể khiếu nại lên bộ phận bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hoặc khởi kiện lên ṭa án có thẩm quyền.

Phụ lục I:

Quy tắc và những điều người giám hộ cần biết về bảo vệ thông tin cá nhân dành cho trẻ em của EzScore

Ngày có hiệu lực: ngày 10 tháng 8 năm 2022.

EzScore hoàn toàn nhận thức được tầm quan trọng của bảo mật thông tin cá nhân và quyền riêng tư của trẻ em (đề cập đến trẻ vị thành niên dưới mười bốn tuổi, như dưới đây). Chúng tôi hy vọng sử dụng ” Quy tắc và những điều người giám hộ cần biết về bảo vệ thông tin cá nhân dành cho trẻ em của EzScore ” (sau đây gọi là “Chính sách này”) để giải thích các quy tắc xử lư tương ứng của chúng tôi và các vấn đề liên quan khác khi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của trẻ em. Trước khi sử dụng EzScore, trẻ em, cha mẹ hoặc người giám hộ khác (sau đây gọi chung là “người giám hộ”) vui ḷng đọc và hiểu kỹ chính sách này, đặc biệt cần đọc kỹ các điều khoản được in đậm / gạch chân. Xác nhận hiểu và đồng ư với tất cả các điều khoản trước khi bắt đầu sử dụng.

Hướng dẫn đặc biệt cho người giám hộ:

Nếu chúng tôi biết rằng con bạn dưới mười bốn tuổi, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp đặc biệt theo chính sách này để bảo vệ thông tin cá nhân mà chúng tôi có được về con bạn. Vui ḷng giúp chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân và quyền riêng tư của con bạn bằng cách yêu cầu chúng cùng đọc và chấp nhận chính sách này dưới sự giám hộ của bạn, đồng thời sử dụng EzScore và gửi thông tin cá nhân dưới sự đồng ư và hướng dẫn của bạn. Nếu bạn không đồng ư với nội dung chính sách này có thể khiến sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi không thể hoạt động b́nh thường, hoặc không đạt được hiệu quả dịch vụ mà chúng tôi mong muốn, bạn nên yêu cầu con bạn ngừng truy cập / sử dụng EzScore ngay lập tức. Việc nhấn đồng ư với chính sách này, hoặc việc con bạn sử dụng / tiếp tục sử dụng EzScore, gửi thông tin cá nhân, thể hiện rằng bạn đồng ư với việc chúng tôi thu thập, sử dụng, lưu trữ, chia sẻ, chuyển nhượng và tiết lộ thông tin cá nhân của con bạn theo chính sách này (bao gồm các phiên bản cập nhật).

Hướng dẫn đặc biệt cho trẻ em:

Chúng tôi khuyến nghị rằng bất kỳ trẻ em nào tham gia vào các hoạt động trực tuyến đều nên được sự đồng ư trước của người giám hộ. Nếu bạn là trẻ em, vui ḷng thông báo cho người giám hộ của bạn để cùng đọc chính sách này và t́m kiếm sự đồng ư cũng như hướng dẫn của người giám hộ trước khi bạn sử dụng EzScore và gửi thông tin cá nhân. Nếu bạn nhấn vào đồng ư với chính sách này, hoặc bạn sử dụng / tiếp tục sử dụng EzScore hoặc gửi thông tin cá nhân, thể hiện rằng bạn đă được sự cho phép của người giám hộ và người giám hộ của bạn đồng ư rằng chúng tôi thu thập, sử dụng, lưu trữ, chia sẻ, chuyển nhượng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn theo chính sách này (bao gồm các phiên bản cập nhật).

Chính sách này áp dụng cho việc chúng tôi thu thập, sử dụng, lưu trữ và chia sẻ, chuyển nhượng và tiết lộ thông tin cá nhân của trẻ em thông qua Internet trong lănh thổ của Cộng Ḥa Xă Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Khi trẻ em sử dụng EzScore, người giám hộ đồng ư được bảo vệ bởi chính sách này. Đối với nội dung liên quan đến thông tin cá nhân của trẻ em, chẳng hạn như “Chính sách bảo mật của EzScore” và các điều khoản của chính sách này, nếu có sự mâu thuẫn trong các điều khoản tương tự, chính sách này sẽ được ưu tiên áp dụng. Nếu một dịch vụ do chúng tôi cung cấp không áp dụng chính sách này, dịch vụ đó sẽ loại trừ rơ ràng việc áp dụng chính sách này theo cách thích hợp. Về quy tắc bảo vệ thông tin cá nhân của trẻ em, nếu có bất kỳ sự mâu thuẫn nào giữa chính sách này và nội dung chính của “Chính sách bảo mật của EzScore“, th́ chính sách này sẽ được ưu tiên áp dụng, nếu nó không được đề cập trong chính sách này, th́ “Chính sách quyền riêng tư của EzScore “sẽ được ưu tiên.

Sau khi đọc chính sách này, nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách này hoặc các vấn đề liên quan đến chính sách này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi thông qua các kênh phản hồi được liệt kê trong phần “Cách liên hệ với chúng tôi” của chính sách này và chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể .

Chính sách này sẽ giúp bạn hiểu những điều sau:

1. Cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của trẻ em

2. Thông tin cá nhân của trẻ em mà chúng tôi có thể chia sẻ, chuyển nhượng và tiết lộ

3. Cách chúng tôi lưu trữ và bảo vệ thông tin cá nhân của trẻ em

4. Cách quản lư thông tin cá nhân của trẻ em

5. Dịch vụ của bên thứ ba

6. Sửa đổi Chính sách này.

1. Cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của trẻ em

(1) Chúng tôi sẽ thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân của trẻ em theo quy định của pháp luật, tuân theo các nguyên tắc cần thiết chính đáng, sự đồng ư rơ ràng, mục đích rơ ràng, đảm bảo an toàn và sử dụng hợp pháp, đồng thời thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của trẻ em sau khi có sự đồng ư của người giám hộ:

1. Trong một số dịch vụ đơn lẻ củaEzScore, chúng tôi có thể yêu cầu người dùng điền thông tin ngày sinh của cá nhân hoặc xác định xem người dùng có phải là trẻ em hay không dựa trên thông tin nhận dạng mà người dùng đă điền. Theo luật và quy định, trẻ em được phép tiếp tục sử dụng dịch vụ có liên quan củaEzScore sau khi được sự đồng ư của người giám hộ.

2. Khi chúng tôi xác định người dùng là trẻ em, chúng tôi có thể sẽ thu thập thông tin liên hệ của người giám hộ (chẳng hạn như số điện thoại di động, địa chỉ email) và liên hệ với người giám hộ để xác minh mối quan hệ giám hộ với đứa trẻ. Để bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích của trẻ em, chúng tôi có thể thu thập thêm thông tin (như họ tên, CMND, sổ hộ khẩu hoặc các bằng chứng khác về mối quan hệ giám hộ) từ người giám hộ để xác minh thêm quan hệ giám hộ giữa người giám hộ và trẻ em. .

3. Trong quá tŕnh trẻ em sử dụng dịch vụ củaEzScore, chúng tôi cũng có thể sẽ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân khác của trẻ em. Nếu chúng tôi cần thu thập và sử dụng thông tin cá nhân ngoài phạm vi trên của trẻ em, chúng tôi sẽ lại yêu cầu sự đồng ư của người giám hộ một lần nữa.

(2) Các trường hợp ngoại lệ đối với yêu cầu được ủy quyền

Theo các luật và quy định có liên quan, việc thu thập thông tin của trẻ em không cần có sự cho phép và đồng ư của trẻ em và / hoặc người giám hộ trong các trường hợp sau:

1. Liên quan trực tiếp đến an ninh quốc gia, an ninh quốc pḥng, an ninh công cộng, sức khỏe cộng đồng và lợi ích công cộng lớn;

2. Liên quan trực tiếp đến hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án h́nh sự;

3. Để bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp chính của chủ thể hoặc người khác như tính mạng, tài sản .v.v..mà khó được sự đồng ư của người giám hộ;

4. Thông tin thu thập được tiết lộ cho công chúng xă hội bởi trẻ em hoặc người giám hộ.

5. Thu thập thông tin từ các thông tin được tiết lộ công khai hợp pháp, chẳng hạn như các bản tin pháp luật, công bố thông tin của chính phủ và các kênh khác;

6. Cần thiết phải kư hợp đồng theo yêu cầu của người giám hộ;

7. Cần thiết để duy tŕ hoạt động an toàn và ổn định củaEzScore, chẳng hạn như phát hiện và xử lư các lỗi sản phẩm hoặc dịch vụ;

8. Thông tin được lưu giữ và xử lư tự động thông qua hệ thống thông tin máy tính và thông tin được lưu giữ, xử lư không xác định được là thông tin cá nhân của trẻ em;

9. Khi cần thực hiện nghiên cứu thống kê hoặc nghiên cứu học thuật dựa trên lợi ích công cộng và khi các kết quả nghiên cứu hoặc mô tả học thuật được cung cấp cho thế giới bên ngoài, thông tin có trong kết quả sẽ xử lư khử nhận dạng;

10. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

(3) Nhắc nhở về thông tin nhạy cảm cá nhân của trẻ em

Thông tin trẻ em nêu trên do trẻ em hoặc người giám hộ cung cấp hoặc do chúng tôi thu thập có thể bao gồm thông tin cá nhân nhạy cảm của trẻ em, chẳng hạn như số tài khoản ngân hàng và thông tin giao dịch. Hăy cẩn thận và chú ư đến thông tin nhạy cảm cá nhân của trẻ em, người giám hộ đồng ư rằng thông tin nhạy cảm cá nhân của trẻ em có thể được xử lư theo các mục đích và phương pháp được mô tả trong chính sách này.

1. Thông tin cá nhân của trẻ em mà chúng tôi có thể chia sẻ, chuyển nhượng hoặc tiết lộ

(1) Chia sẻ

Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của trẻ với bất kỳ bên thứ ba nào ngoài EzScore nếu không được sự đồng ư của người giám hộ, trừ những trường hợp sau:

1. Cung cấp các dịch vụ của chúng tôi cho trẻ em. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của trẻ em với các đối tác và bên thứ ba khác để thực hiện các chức năng của dịch vụEzScorevà cho phép trẻ em sử dụng các dịch vụ mà chúng cần một cách b́nh thường, chẳng hạn như: đối tác cung cấp dịch vụ dữ liệu (bao gồm theo dơi quảng cáo trực tuyến, thống kê dữ liệu, phân tích dữ liệu ), các nhà cung cấp dịch vụ khác;

2. Chia sẻ cần thiết với các bên liên quan. Để tiện cho chúng tôi cung cấp các dịch vụ nhất quán cho trẻ em dựa trên một hệ thống tài khoản thống nhất, để tạo điều kiện quản lư thống nhất cho các em và đảm bảo an ninh hệ thống và tài khoản, thông tin cá nhân của trẻ em có thể được chia sẻ giữa chúng tôi và các công ty liên kết của chúng tôi khi cần thiết;

3. Để đạt được các mục đích được mô tả trong mục I của chính sách này, “Cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của trẻ em”;

4. Thực hiện các nghĩa vụ và quyền lợi của chúng tôi trong chính sách này hoặc các thỏa thuận khác mà chúng tôi có với trẻ em và người giám hộ;

5. Chia sẻ với các bên thứ ba như đối tác ủy thác cho chúng tôi thực hiện quảng cáo, mục đích là để các bên ủy thác này hiểu được mức độ phủ sóng và hiệu quả của chương tŕnh quảng cáo. Ví dụ: chúng tôi có thể cho khách hàng biết có bao nhiêu người đă xem thông tin quảng cáo hoặc mua sản phẩm của khách sau khi xem những thông tin đó hoặc cung cấp cho họ thông tin thống kê không xác định danh tính trẻ em để giúp họ hiểu đối tượng hoặc khách hàng của họ;

6. Trong phạm vi luật pháp và quy định cho phép, để tuân thủ luật pháp, bảo vệ chúng tôi và các công ty liên kết hoặc đối tác của chúng tôi, trẻ em, người giám hộ hoặc những người dùng khác hoặc lợi ích của công chúng, tài sản hoặc sự an toàn tránh bị hư hại, chẳng hạn như ngăn chặn các hành vi phạm pháp như gian lận và giảm thiểu các rủi ro tín dụng, chúng tôi có thể trao đổi thông tin với các công ty và tổ chức khác. Tuy nhiên, điều này không bao gồm thông tin tiết lộ bằng phương thức buôn bán, cho thuê, chia sẻ hoặc theo cách khác để thu lợi do vi phạm các cam kết trong chính sách này;

7. Đáp ứng nhu cầu chính đáng của trẻ em hoặc được sự ủy quyền, đồng ư của người giám hộ;

8. Theo yêu cầu hợp pháp của người giám hộ;

9. Được cung cấp theo thỏa thuận dịch vụ đă kư (bao gồm thỏa thuận điện tử đă kư trực tuyến và các quy tắc nền tảng tương ứng) hoặc các văn bản pháp lư khác;

10. Được cung cấp dựa trên lợi ích xă hội và công cộng tuân thủ pháp luật và các quy định..

Chúng tôi sẽ chỉ chia sẻ thông tin cá nhân của trẻ em cho các mục đích hợp pháp, chính đáng, cần thiết, cụ thể và rơ ràng. Đối với các công ty, tổ chức và cá nhân mà chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ tiến hành đánh giá bảo mật và kư các thỏa thuận bảo mật nghiêm ngặt với họ, yêu cầu họ xử lư thông tin theo hướng dẫn của chúng tôi, chính sách này và mọi biện pháp bảo mật và an ninh có liên quan khác.

(2) Chuyển nhượng

1. Tùy theo sự phát triển hoạt động kinh doanh của chúng tôi, chúng tôi có thể tiến hành sáp nhập, mua lại, chuyển nhượng tài sản hoặc các giao dịch tương tự và thông tin của trẻ em có thể được chuyển giao như một phần của các giao dịch đó. Chúng tôi sẽ tiến hành đánh giá mức độ an toàn và yêu cầu các công ty và tổ chức mới nắm giữ thông tin cá nhân của trẻ em tiếp tục bị ràng buộc bởi chính sách này. Nếu không, chúng tôi sẽ yêu cầu công ty và tổ chức đó xin phép sự đồng ư từ người giám hộ một lần nữa.

2. Sau khi được sự đồng ư của người giám hộ, chúng tôi sẽ chuyển thông tin cá nhân của trẻ cho các bên khác.

(3) Tiết lộ

Chúng tôi sẽ chỉ tiết lộ thông tin cá nhân của trẻ em trong các trường hợp sau và trên cơ sở thực hiện các biện pháp pḥng ngừa bảo mật theo tiêu chuẩn của ngành:

1. Theo nhu cầu của trẻ hoặc người giám hộ, tiết lộ thông tin do người giám hộ chỉ định trong phương thức tiết lộ được người giám hộ đồng ư;

2. Chúng tôi có thể sẽ tiết lộ thông tin của trẻ em phù hợp với loại thông tin và phương thức tiết lộ được yêu cầu khi cần cung cấp thông tin của trẻ em theo yêu cầu của pháp luật, quy định, cơ quan hành pháp bắt buộc hoặc yêu cầu tư pháp. Trên cơ sở tuân thủ pháp luật và các quy định, khi chúng tôi nhận được yêu cầu công bố thông tin nêu trên, chúng tôi sẽ yêu cầu người nhận cung cấp các văn bản pháp lư tương ứng, chẳng hạn như giấy triệu tập hoặc thư mời điều tra. Chúng tôi đảm bảo tính minh bạch nhất có thể về thông tin mà chúng tôi được yêu cầu cung cấp, trong phạm vi pháp luật cho phép. Tất cả các yêu cầu đều được xem xét cẩn thận để đảm bảo rằng chúng có cơ sở hợp pháp và chỉ giới hạn ở dữ liệu mà cơ quan thực thi pháp luật có quyền thu thập hợp pháp cho các mục đích điều tra cụ thể.

(4) Các trường hợp ngoại lệ đối với sự cho phép và đồng ư trước khi chia sẻ, chuyển nhượng và tiết lộ thông tin

Trong các trường hợp sau đây, việc chia sẻ, chuyển nhượng, tiết lộ thông tin của trẻ em không phải được sự đồng ư và cho phép trước của người giám hộ:

1. Liên quan trực tiếp đến an ninh quốc gia, an ninh quốc pḥng;

2. Những việc liên quan trực tiếp đến an toàn công cộng, sức khoẻ cộng đồng và lợi ích công cộng lớn;

3. Những việc liên quan trực tiếp đến hành pháp, tư pháp như điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án h́nh sự;

4. Để bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp chính của chủ thể hoặc người khác như tính mạng, tài sản .v.v..mà khó được sự đồng ư của người giám hộ;

5. Thông tin do trẻ em hoặc người giám hộ tự ḿnh tiết lộ cho công chúng;

6. Thu thập thông tin từ các thông tin được tiết lộ công khai một cách hợp pháp, chẳng hạn như các bản tin pháp luật, công bố thông tin của chính phủ và các kênh khác.

7. Liên quan đến việc chúng tôi thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

Theo luật, việc chia sẻ, chuyển nhượng và tiết lộ thông tin cá nhân đă được xác định danh tính và đảm bảo rằng người nhận dữ liệu không thể khôi phục và xác định lại chủ thể của thông tin, không phải là thông tin cá nhân có thể chia sẻ, chuyển nhượng hoặc tiết lộ công khai ra bên ngoài mà không cần thông báo cho người giám hộ và được sự đồng ư của người giám hộ.

III. Cách chúng tôi lưu trữ và bảo vệ thông tin cá nhân của trẻ em

(1) Trừ khi pháp luật, quy định hoặc cơ quan quản lư có quy định khác, chúng tôi sẽ chỉ lưu trữ thông tin cá nhân của trẻ em trong khoảng thời gian ngắn nhất cần thiết cho các mục đích được mô tả trong chính sách này. Nếu chúng tôi chấm dứt dịch vụ hoặc hoạt động, chúng tôi sẽ ngay lập tức ngừng thu thập thông tin cá nhân của trẻ em, đồng thời, chúng tôi sẽ tuân thủ các luật và quy định liên quan để thông báo trước cho bạn, đồng thời xóa hoặc ẩn danh thông tin cá nhân của trẻ em sau khi chấm dứt dịch vụ hoặc hoạt động, trừ khi có quy định khác bởi pháp luật hoặc cơ quan quản lư.

 (2) Chúng tôi rất coi trọng quyền riêng tư và bảo mật của trẻ em, đă thành lập một nhóm bảo mật chuyên biệt và thực hiện tất cả các biện pháp hợp lư và khả thi để bảo vệ thông tin cá nhân của trẻ em:

Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp kỹ thuật như mă hóa lưu trữ thông tin cá nhân của trẻ em để đảm bảo an toàn thông tin. Đồng thời, chúng tôi quy định chặt chẽ quyền truy cập thông tin cho nhân viên trên nguyên tắc ủy quyền tối thiểu và kiểm soát phạm vi kiến thức thông tin cá nhân của trẻ em; việc nhân viên tiếp cận thông tin cá nhân của trẻ em phải được sự đồng ư của người phụ trách bảo vệ thông tin cá nhân của trẻ em hoặc người quản lư được ủy quyền của họ. Ghi lại t́nh h́nh truy cập và thực hiện các biện pháp kỹ thuật để tránh sao chép và tải xuống bất hợp pháp thông tin cá nhân của trẻ em. Nếu chúng tôi nhận thấy rằng thông tin cá nhân của trẻ em đă hoặc có thể bị ṛ rỉ, bị hư hỏng hoặc bị mất, chúng tôi sẽ ngay lập tức kích hoạt các kế hoạch khẩn cấp, thực hiện các biện pháp xử lư và thông báo cho những người giám hộ chịu ảnh hưởng về sự cố qua email, thư từ, điện thoại, gửi thông báo, thông báo, v.v. và những đứa trẻ.

Nếu bạn muốn t́m hiểu thêm, vui ḷng xem phần “Cách chúng tôi lưu trữ và bảo vệ thông tin cá nhân” trong Chính sách Bảo mật của EzScore để t́m hiểu thêm về cách chúng tôi lưu trữ và bảo vệ thông tin cá nhân của trẻ em.

Do những hạn chế về mặt kỹ thuật và những hạn chế về pḥng ngừa rủi ro, cho dù chúng tôi đă tăng cường các biện pháp bảo mật hết mức có thể th́ không phải lúc nào cũng có thể đảm bảo an toàn thông tin 100%. Người giám hộ cần hiểu rằng hệ thống và mạng viễn thông mà trẻ em sử dụng để truy cập dịch vụ EzScore có thể gặp sự cố do những trường hợp ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

Vui ḷng giữ tài khoản dịch vụ EzScore, mật khẩu và các yếu tố nhận dạng khác ở nơi an toàn. Khi trẻ em sử dụng dịch vụ của EzScore, chúng tôi sẽ sử dụng số tài khoản, mật khẩu và các yếu tố nhận dạng khác để nhận dạng các em. Một khi người giám hộ và trẻ em tiết lộ những thông tin nói trên, họ có thể bị thiệt hại và có thể ảnh hưởng xấu đến bản thân. Nếu người giám hộ và trẻ em nhận thấy rằng số tài khoản, mật khẩu và / hoặc các yếu tố nhận dạng khác có thể hoặc đă bị ṛ rỉ, vui ḷng liên hệ ngay với chúng tôi để chúng tôi có thể thực hiện các biện pháp thích hợp kịp thời nhằm tránh hoặc giảm các tổn thất liên quan.

1. Cách quản lư thông tin cá nhân của trẻ em

Trong khi trẻ em sử dụng dịch vụ EzScore, chúng tôi sẽ thực hiện các thao tác thích hợp trong dịch vụ EzScore của ḿnh để thiết lập, hướng dẫn hoặc cung cấp các kênh liên hệ được liệt kê trong phần “Cách liên hệ với chúng tôi” của chính sách này cố gắng hết sức để đảm bảo rằng người giám hộ và trẻ em có thể truy cập, chỉnh sửa, xóa bỏ thông tin cá nhân của trẻ em. Khi truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin nói trên, chúng tôi có thể yêu cầu người giám hộ và / hoặc trẻ em thực hiện xác minh danh tính để đảm bảo an toàn thông tin. Trừ khi pháp luật và quy định có quy định khác, khi người giám hộ và trẻ em chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của trẻ em, chúng tôi có thể sẽ không sửa hoặc xóa ngay thông tin tương ứng khỏi hệ thống sao lưu ngay, nhưng sẽ sửa hoặc xóa thông tin đó khi bản sao lưu được cập nhật.

(1) Quyền truy cập thông tin cá nhân của trẻ em

Người giám hộ và trẻ em có thể xem thông tin cá nhân của trẻ em được cung cấp hoặc tạo ra khi sử dụng dịch vụ EzScore, chẳng hạn như dữ liệu thông tin cá nhân, một số hồ sơ sử dụng và nội dung đă xuất bản.

(2) Chỉnh sửa thông tin cá nhân của trẻ em

Chúng tôi khuyến khích người giám hộ và trẻ em cập nhật và chỉnh sửa thông tin cá nhân của trẻ em cho chính xác và hiệu quả hơn. Người giám hộ và trẻ em phát hiện thông tin cá nhân của trẻ em mà chúng tôi thu thập, sử dụng và xử lư là sai có thể liên hệ với chúng tôi để chỉnh sửa. Chúng tôi sẽ thực hiện các bước kịp thời để khắc phục sự cố sau khi hoàn thành việc xác minh và đối chiếu danh tính.

(3) Xóa thông tin cá nhân của trẻ em

Tùy từng trường hợp cụ thể của việc trẻ em lựa chọn dịch vụ EzScore, người giám hộ và trẻ em có thể tự ḿnh xóa một số thông tin cá nhân của trẻ khi sử dụng dịch vụ. Trong các trường hợp sau, người giám hộ và trẻ em có thể trực tiếp yêu cầu chúng tôi xóa thông tin cá nhân của trẻ em và chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp xóa kịp thời sau khi hoàn thành xác minh và đối chiếu danh tính, bao gồm:

1. Chúng tôi thu thập, lưu trữ, sử dụng, chuyển giao hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của trẻ em vi phạm pháp luật và các quy định hoặc thỏa thuận với người giám hộ và trẻ em;

2. Thu thập, lưu trữ, sử dụng, chuyển giao hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của trẻ em vượt quá mục đích hoặc trong thời hạn cần thiết;

3. Người giám hộ thu hồi sự đồng ư;

Tuy nhiên, xin lưu ư rằng nếu người giám hộ và trẻ em tự ư xóa hoặc yêu cầu chúng tôi xóa thông tin cá nhân cụ thể của trẻ em, điều đó có thể dẫn đến việc không thể tiếp tục sử dụng tất cả hoặc một phần dịch vụ của EzScore.

(4) Thay đổi phạm vi ủy quyền và sự đồng ư

Người giám hộ và trẻ em luôn có thể lựa chọn có tiết lộ thông tin hay không. Một số thông tin được yêu cầu để sử dụng dịch vụ EzScore, nhưng hầu hết các thông tin khác được cung cấp theo quyết định của chúng tôi. Người giám hộ và trẻ em có thể thay đổi phạm vi ủy quyền của họ cho chúng tôi tiếp tục thu thập thông tin hoặc thu hồi ủy quyền bằng cách xóa thông tin, tắt các chức năng của thiết bị, v.v.

Khi người giám hộ và trẻ em thu hồi lại ủy quyền, chúng tôi không thể tiếp tục cung cấp các dịch vụ tương ứng với ủy quyền đă thu hồi và chúng tôi sẽ không xử lư thông tin tương ứng nữa. Tuy nhiên, quyết định thu hồi ủy quyền sẽ không ảnh hưởng đến việc xử lư thông tin trước đó dựa trên sự ủy quyền của người giám hộ và trẻ em.

1. Dịch vụ của bên thứ ba

Dịch vụ EzScore có thể truy cập hoặc liên kết đến phương tiện truyền thông xă hội hoặc các dịch vụ khác (bao gồm các trang web hoặc các h́nh thức dịch vụ khác) do các bên thứ ba cung cấp cho trẻ em. Vui ḷng tham khảo phần “Dịch vụ của bên thứ ba” trong “Chính sách bảo mật của EzScore” để biết chi tiết về các loại h́nh dịch vụ của bên thứ ba mà chúng tôi truy cập hoặc liên kết đến.

Phương tiện truyền thông xă hội của bên thứ ba hoặc các dịch vụ khác được điều hành bởi bên thứ ba có liên quan. Việc trẻ em sử dụng các dịch vụ truyền thông xă hội của bên thứ ba đó hoặc các dịch vụ khác (bao gồm bất kỳ thông tin nào do trẻ em cung cấp cho các bên thứ ba đó) phải tuân theo các điều khoản dịch vụ và tuyên bố bảo vệ thông tin của bên thứ ba (không phải Chính sách này), người giám hộ và trẻ em phỉa đọc kĩ các điều khoản. Chính sách này chỉ áp dụng cho thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập và không áp dụng cho bất kỳ dịch vụ của bên thứ ba cung cấp hoặc quy tắc sử dụng thông tin của bên thứ ba. Nếu người giám hộ và trẻ em phát hiện các phương tiện truyền thông xă hội của bên thứ ba này hoặc các dịch vụ khác có nguy cơ xảy ra rủi ro th́ nên chấm dứt các hoạt động liên quan để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em và kịp thời  liên hệ với chúng tôi.

1. Sửa đổi Chính sách này

Để cung cấp dịch vụ tốt hơn, chúng tôi có thể sẽ sửa đổi các điều khoản của chính sách này theo thời gian theo cập nhật của EzScore và các yêu cầu liên quan của luật và quy định, và những sửa đổi đó là một phần của chính sách này. Nếu những cập nhật này dẫn đến giảm đáng kể hoặc thay đổi lớn về quyền lợi của người giám hộ và trẻ em trong chính sách này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn thông qua thông báo trên trang web, gửi thông báo, hiển thị cửa sổ nhắc nhở hoặc các phương tiện khác trước khi chính sách này có hiệu lực. Nếu người giám hộ thực hiện không đồng ư với những thay đổi như vậy, bạn có thể chọn yêu cầu trẻ ngừng sử dụng EzScore; nếu trẻ vẫn tiếp tục sử dụng EzScore, điều đó có nghĩa là người giám hộ đă hoàn toàn đọc, hiểu và đồng ư bị ràng buộc bởi chính sách sửa đổi này.